Refusion for offentligt løntilskud

Som arbejdsgiver for en medarbejder i offentligt løntilskud, kan du få refusion for hele eller en del af lønnen til den ansatte.

Du kan som offentlig arbejdsgiver ansætte en medarbejder i op til 4 måneder, og du udbetaler hele medarbejderens løn. Af medarbejderens løn kan du få udbetalt et løntilskud på mellem 120,40 og 160,25 kr. pr. time i 2021. 

Her kan du læse mere generel information om offentligt løntilskud.

Hvad er en offentlig virksomhed

Offentlige virksomheder er ikke kun stat, regioner og kommuner. Det er også alle organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 % af offentlige midler.

Kontakt