Raskmeld medarbejder

Her kan I få information om fuld eller delvist raskmelding af medarbejdere på sygedagpenge og finde link til NemRefusion, hvor I raskmelder.

Raskmeld medarbejder

Du raskmelder en medarbejder i forbindelse med, at du beder om den sidste sygedagpengerefusion. Husk at markere at medarbejder har genoptaget arbejdet.

Brug linket herover i den brune kasse, når I skal raskmelde medarbejdere via NemRefusion.

Søg og find information om sygedagpengerefusion her.

Fuld raskmelding

Er medarbejderens sygefravær på mindre end fire timer om ugen, betragtes medarbejderen som fuldt raskmeldt. Det betyder, at er fraværet mindre end fire timer om ugen kan der ikke udbetales sygedagpengerefusion.

Delvis raskmelding

Der kan udbetales supplerende sygedagpenge helt ned til fire timers fravær om ugen i forhold til normal arbejdstid, hvis medarbejdere er delvis sygemeldt og får løn for de timer, de er på arbejde. Arbejdspladsen og medarbejderen, evt. med hjælp fra jobcentret, kan lave en plan for gradvis tilbagevenden til jobbet. Planen skal godkendes af jobcentret.

Udbetaling af sygedagpengerefusion ophører den dag, medarbejderen er fuldt arbejdsdygtig igen - uanset om medarbejderen undlader at raskmelde sig eller genoptager sit arbejde.

Kontakt