Raskmeld din medarbejder

Når du skal raskmelde en medarbejder fuldt eller delvist, skal du gøre det via NemRefusion.

Du skal raskmelde en medarbejder, i forbindelse med at du beder om den sidste sygedagpengerefusion.

Find information om sygedagpengerefusion.

Fuld raskmelding

Hvis medarbejderens sygefravær er på mindre end fire timer om ugen, betragtes han eller hun som fuldt raskmeldt. Det betyder, at din virksomhed ikke kan få udbetalt sygedagpengerefusion.

Delvis raskmelding

Der kan udbetales supplerende sygedagpenge helt ned til fire timers fravær om ugen, hvis medarbejderen er delvist sygemeldt og får løn for de timer, han eller hun er på arbejde.

Du kan sammen med medarbejderen lave en plan for gradvis tilbagevenden til jobbet. Du kan også inddrage jobcentret, som skal godkende planen.

Udbetaling af sygedagpengerefusion stopper den dag, medarbejderen er fuldt arbejdsdygtig igen. Det gælder også, selvom han eller hun undlader at raskmelde sig eller undlader at genoptage sit arbejde.

Kontakt

Ydelsesservice København (erhverv, sygedagpenge)

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Fredag

10:00 - 12:00

Postadresse: 

 

Postboks 279

1502 København V

 

OBS: Der er lukket for telefonen hver onsdag