Søg refusion for sygedagpenge

Her får du information om, hvordan du søger refusion for sygedagpenge.

Du skal normalt udbetale løn eller sygedagpenge i de første 30 kalenderdage af din medarbejders sygeperiode.

Du kan få refusion, hvis du udbetaler løn til medarbejderen under sygefraværet, og hvis han eller hun opfylder betingelserne for at modtage dagpenge fra kommunen.

Du kan læse om betingelserne under "Mere information om sygedagpengerefusion" længere nede på siden.

Mere information om sygedagpengerefusion

Vis alle

Hvilke betingelser skal medarbejderen opfylde over for kommunen?

Du kan som arbejdsgiver få refusion af sygedagpenge, hvis den sygemeldte medarbejder opfylder mindst et af disse krav:

  • Er i aktuel beskæftigelse og har 240 timers beskæftigelse indberettet i indkomstregistret inden for de seneste seks afsluttede måneder. Beskæftigelsen skal være fordelt sådan, at der i mindst fem af de seks måneder er mindst 40 timers beskæftigelse i hver.
  • Ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet for, hvis medarbejderen ikke var syg.
  • Ville have haft ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis han eller hun ikke var syg.
  • Har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned.
  • Er elev i lønnet praktik i en uddannelse der er reguleret ved eller i henhold til lov.
  • Er ansat i fleksjob.

Overgang til jobafklaringsforløb

Du kan anmode om refusion af udbetalt løn/sygedagpenge, hvis medarbejderen er overgået fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb med ret til ressourceforløbsydelse.

Anmod om refusion via NemRefusion (dp 202H).

Hvilken dokumentation skal medarbejderen sørge for?

Når du som arbejdsgiver har indberettet din medarbejders sygefravær i NemRefusion, modtager han/hun et brev fra kommunen. Brevet indeholder de oplysninger, du har indberettet.

Hvis medarbejderen fortsat er syg, skal han/hun via selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær udfylde et oplysningsskema og evt. søge om sygedagpenge, hvis lønnen er stoppet.

Kommunen vurderer herefter, om din medarbejder har ret til sygedagpenge, og du dermed som arbejdsgiver har ret til sygedagpengerefusion. Hvis medarbejderen har ret til sygedagpenge, skal han/hun have udarbejdet en lægeerklæring hos egen læge.

Se video med introduktion til selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær, som medarbejderen skal bruge til at søge sygedagpenge eller sende oplysningsskema til kommunen.

Frivillige forsikringsordninger for arbejdsgiver

Som privat arbejdsgiver kan du tegne en forsikring, der giver dig ret til refusion fra lønmodtagerens 2. fraværsdag.

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer sygedagpengeforsikring for selvstændigt erhvervsdrivende og forsikrede private arbejdsgivere.

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du vil vide mere om en sådan ordning.

Hvornår udbetales dagpengerefusionen?

Når vi har behandlet ansøgningen og godkendt, at virksomheden kan få sygedagpengerefusion, udbetaler vi refusionen til virksomhedens NemKonto den følgende torsdag.

Du kan altid se og hente specifikationen for udbetalingen i NemRefusion.

Du skal have en MitID Erhverv

For at indberette via NemRefusion skal du have MitID Erhverv, også kaldet digital signatur. Den kan bestilles på Nets hjemmeside.

Har du spørgsmål til MitID Erhverv eller brug for hjælp, kan du ringe til Virk Support (NemRefusion) på telefon 72 20 00 30.

Når du har fået MitID Erhverv, skal du have rettigheder til at anmode om refusion. Det er din virksomheds Nem-Login-Administrator, som tildeler denne rettighed.

Kontakt

Ydelsesservice København (Erhverv, sygedagpenge)

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Fredag

10:00 - 12:00

Postadresse: 

 

Postboks 279

1502 København V

 

OBS: Der er lukket for telefonen hver onsdag