Meld at du flytter

Senest fem dage efter at du er flyttet til eller i Københavns Kommune, skal du melde din flytning i den kommune, du flytter til.

Kontakt