Flytning til København fra udlandet

Bor du i udlandet og ønsker at flytte til København, skal du orientere dig her

Krav om bopæl i mere end tre måneder

For at melde flytning til København skal du:

 • have fast ophold i Danmark i mere end tre måneder
 • have bopæl i over tre måneder.

Du behøver dog ikke bo det samme sted i alle tre måneder. 

Ønsker du at være i Danmark i mindre end tre måneder, kan du ikke melde flytning hertil. Men du må gerne være her som turist.

Meld flytning til København fra udlandet

Om at flytte til Danmark

Vis alle

Hvis du er dansk statsborger og har boet i Danmark før

Når du både er dansk statsborger og har boet i Danmark før, har du som regel allerede et dansk cpr.nr.

Det skal du tage med i Borgerservice, når du kommer

 1. Bevis for din adresse i mindst tre måneder
  • Medbring lejekontrakt, andelsbevis eller skøde.
  • Bor du hos en privat udlejer, skal udlejer underskrive en erklæring, en såkaldt logiværtserklæring.
  • Bor du flere steder i løbet af de tre måneder, skal du medbringe en underskrevet logiværtserklæring for hvert sted.

   Se skabelon for logiværtserklæring
    

 2. Gyldigt dansk pas eller dansk kørekort
 3. En udfyldt blanket om at du ønsker at flytte til København

  Hent blanket til anmeldelse af indrejse
   
 4. Hvis du har børn, der skal flytte med til København

  Forældre med forældremyndighed over barnet skal give samtykke til, at barnet flytter til København

  • Forældre med forældremyndighed skal møde op i Borgerservice
  • Kan en forældremyndighedsindehaver ikke møde op i Borgerservice, skal vedkommende udfylde en samtykkeerklæring

   Hent samtykkeerklæring i boksen Samtykkeerklæring til børneindrejse

  • Barnet skal med i Borgerservice, uanset alder.

Udskriv gerne de relevante dokumenter, inden du kommer i Borgerservice, eller lån en pc i Borgerservice før din tid, og skriv dokumenterne ud.

 

Du får et nyt sundhedskort (gult sygesikringsbevis)

Dit nye sundhedskort (sygesikringskort) kommer normalt med posten inden for tre uger, efter du har bestilt det.

Husk navn på postkassen

PostNord må kun aflevere sundhedskortet (sygesikringskortet), hvis dit navn står på postkassen. Hvis du skal modtage et sundhedskort til dit barn, skal barnets efternavn også stå på postkassen.

Bestil tid til Borgerservice

Tiden skal ligge efter den dato, hvor du har bopæl eller opholdssted i Danmark.

Hvis du er dansk statsborger og flytter til Danmark for første gang

Når du flytter til København, skal du registreres, og du skal dokumentere dit danske statsborgerskab. Din alder har en betydning for, hvilken dokumentation du skal medbringe. 

Det skal du tage med i Borgerservice, når du kommer

 1. Bevis for din adresse i mindst tre måneder
  • Medbring lejekontrakt, andelsbevis eller skøde.
  • Bor du hos en privat udlejer, skal udlejer underskrive en erklæring, en såkaldt logiværtserklæring.
  • Bor du flere steder i løbet af de tre måneder, skal du medbringe en underskrevet logiværtserklæring for hvert sted.

   Se skabelon for logiværtserklæring
    

 2. Gyldigt dansk pas eller dansk kørekort
 3. En udfyldt blanket om at du ønsker at flytte til København

  Hent blanket til anmeldelse af indrejse
   
 4. Hvis du har børn, der skal flytte med til København

  Forældre med forældremyndighed over barnet skal give samtykke til, at barnet flytter til København

  • Forældre med forældremyndighed skal møde op i Borgerservice
  • Kan en forældremyndighedsindehaver ikke møde op i Borgerservice, skal vedkommende udfylde en samtykkeerklæring

   Hent samtykkeerklæring i boksen Samtykkeerklæring til børneindrejse

  • Barnet skal med i Borgerservice, uanset alder.  

    

 5. Når det er første gang, du flytter til Danmark og skal registreres, skal du dokumentere dit danske statsborgerskab

 

Mere dokumentation fra dig, der flytter til Danmark for første gang:
Din alder og dit fødselsland har indflydelse på, om du skal medbringe dokumentation ud over fødselsattest og kopi af dine forældres pas. Du kan aldersmæssigt godt høre ind under flere kategorier:

Hvis du er over 22 år

Du skal opfylde mindst 1 af 3 nedenstående krav, hvis du ønsker at flytte til København:

 • Bopæl i Danmark i mere end 3 måneder, før du fyldte 22 år. Du skal dokumentere, at du har haft en adresse i Danmark, hvor du har haft dine ejendele, og hvor du har sovet regelmæssigt. Du må gerne have boet flere steder i løbet af de tre måneder.
 • Opholdt dig i Danmark i sammenlagt 1 år, inden du fyldte 22 år. Dokumentation kan være kopi af kontoudtog, der viser, at du har været i Danmark. Det kan også være kopi af flybilletter, hotelregninger o.lign.
 • Opholdt dig i et andet nordisk land i mindst 7 år, inden du fyldte 22 år.

Hvis du er født i udlandet før den 30. juni 2014

Hvis du er under 18 år 

 • Den/de af dine forældre, som har forældremyndighed, skal give samtykke til indrejse. 
 • Kan forældremyndighedsindehaver(ne) ikke komme med i Borgerservice, kan du medbringe en udfyldt samtykkeerklæring.
  Hent samtykkeerklæring for indrejse i boksen Samtykkeerklæring til børneindrejse
 • Har kun din ene forælder forældremyndighed, skal du også medbringe dokumentation for det.

Udskriv gerne de relevante dokumenter, inden du kommer i Borgerservice, eller lån en pc i Borgerservice før din tid, og skriv dokumenterne ud.

Du får et nyt sundhedskort (gult sygesikringsbevis)

Dit nye sundhedskort (sygesikringskort) kommer normalt med posten inden for tre uger, efter du har bestilt det.

Husk navn på postkassen

PostNord må kun aflevere sundhedskortet (sygesikringskortet), hvis dit navn står på postkassen. Hvis du skal modtage et sundhedskort til dit barn, skal barnets efternavn også stå på postkassen.

Bestil tid til Borgerservice

Tiden skal ligge efter den dato, hvor du har bopæl eller opholdssted i Danmark.

Hvis du ikke er dansk statsborger

Ønsker du at flytte til København, så du bliver bopælsregistreret i CPR (Det Centrale Personregister), skal du henvende dig til vores internationale afdeling.

Start din CPR-registrering hos International House Copenhagen

Samtykkeerklæring til børneindrejse

Kontakt

Københavns Borgerservice

Telefontider

Mandag

08:00 - 16:00

Tirsdag

08:00 - 16:00

Onsdag

08:00 - 16:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 15:00