Medlemsoversigt

Der er 55 medlemmer i Københavns Borgerrepræsentation. Medlemmerne vælges hvert fjerde år. Indeværende valgperiode løber fra 2018-2021. Nedenfor kan du se medlemmer og suppleanter fordelt på partierne. Suppleanternes navne fremgår dog kun af listen, når de er stedfortræder for et medlem.