Indberet medarbejders sygdom

Her kan I finde information om, hvornår og hvordan I skal melde sygefraværet og finde link til NemRefusion, hvor I melder medarbejdere syge.
NemRefusion
Indberet din medarbejders sygefravær

Anmeldelse af sygefravær

I skal melde en medarbejders sygefravær til kommunen via NemRefusion – brug linket herover i den brune kasse. Det er vigtigt, I overholder fristerne for at anmelde sygefravær, da det kan få betydning for udbetaling af sygedagpenge.

Frister

Hvis du som arbejdsgiver betaler løn under sygefraværet, kan du melde fraværet fra den 23. sygefraværsdag. Du skal desuden melde fraværet senest 5 uger efter første fraværsdag.

Hvis du som arbejdsgiver ikke betaler løn under sygefraværet, skal du melde fraværet senest 1 uge efter første fraværsdag. Begge dele gør du i NemRefusion (brug link i den brune bjælke).

Hvis du har en sygedagpengeforsikring læs mere her.

Vær også opmærksom på at der skal søges sygedagpengerefusion senest tre måneder efter, lønnen til medarbejderen er udbetalt. 

Søg og find information om sygedagpengerefusion her.

Fortæl medarbejderen om de blanketter, de skal udfylde

Vi anbefaler, at du orienterer din medarbejder om, at han/hun automatisk vil modtage et underretningsbrev i sin digitale postkasse, og at det er vigtigt, at han/hun følger vejledningen om udfyldelse af ansøgning om sygedagpenge og/eller oplysningsskema via Mit Sygefravær.

Se video om, hvordan du bruger Mit Sygefravær, når medarbejderen skal søge sygedagpenge eller sende oplysningsskema til kommunen.

Kontakt