Havnen

  • Udvikling af havnen
Københavns Kommune har lavet en vision, et Kajkant-katalog og en udviklingsplan, som sætter fokus på havnens udviklingspotentialer.

Med visionen 'En havn af muligheder' sætter Københavns Kommune fokus på det enorme rekreative potentiale, som havnen rummer og på hvordan havnen skal udvikles fremover. I udviklingsplanen peger kommunen på, hvor det vil være oplagt at lave forbedringer i og omkring havnen. 

I visionen 'En havn af muligheder' er der sat fokus på 8 temaer:

  • Flere aktiviteter i havnen
  • Bedre adgang til vandet
  • Flere opholdssteder
  • Bedre ruter og forbindelser
  • En ren og indbydende havn
  • En havn med en sund natur
  • Events og midlertidige projekter
  • Variation og plads til alle

Kontakt