Du er her

Meld at du flytter

Senest fem dage efter at du er flyttet til eller i Københavns Kommune, skal du gå på nettet og melde din flytning.

Når du flytter til eller inden for København Kommune, skal du melde det digitalt med selvbetjenings-løsningen. 

Hvis du flytter fra København til en anden kommune, skal du melde flytningen til den nye kommune. 

Du skal altid vælge læge, når du melder flytning

Vær dog opmærksom på, at der i øjeblikket er meget få læger, der tager nye patienter (åben for tilgang). 

Du kan dog vælge at beholde din nuværende læge - også selv om denne har lukket for tilgang. 

Læs mere om at skifte til en læge, der ikke tager nye patienter (lukket for tilgang). 

Meld at du flytter inden fristen – og undgå at betale 

Du skal melde at du flytter tidligst 28 dage før og senest fem dage efter, at du er flyttet. Det koster ikke noget. Men overskrider du fristen, får du en bøde på 1.000 kroner (2019). 

 

Læs mere, hvis du flytter i andre tilfælde