Fleksjob

Du har mulighed for at få et fleksjob, hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår på grund af sygdom eller et handicap.

Hvad er et fleksjob?

Et fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed på nedsat tid eller med særlige skånehensyn. Læs mere om fleksjob.

Hvordan kommer jeg i et fleksjob?

Det er Jobcenter København, der tager stilling til, om du kan få fleksjob. Det er et rehabiliteringsteam, der vurderer, om der er mulighed for, at du kan arbejde på normale vilkår. 

Betingelser for at få et fleksjob, er:

  • Du skal være under 65 år
  • Du skal have en væsentlig varig nedsat arbejdsevne
  • Du skal have afprøvet alle relevante arbejdstilbud forinden

Hvem skal du tage fat på

Hvis du vil høre nærmere om dine muligheder for at komme i fleksjob:

Kontakt