Søg

Fleksjob

Du har mulighed for at få et fleksjob, hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår på grund af sygdom eller en funktionsnedsættelse.

Hvad er et fleksjob?

Et fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed på nedsat tid eller med særlige skånehensyn. Det betyder, at dine opgaver og arbejdstid bliver tilpasset det, du kan klare. Når du er i fleksjob, består din løn af lønnen fra din arbejdsgiver og af et tilskud fra kommunen.

Der findes fleksjob i alle brancher. I et fleksjob kan du både arbejde med det fag, du er uddannet til eller har erfaring med fra tidligere. Eller du kan skifte fag og bruge dine erfaringer på nye måder.

Du kan eventuelt henvise din eller en kommende arbejdsgiver for vores hjemmeside målrettet virksomheder:

Kan jeg få et fleksjob?

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, før du har mulighed for at få et fleksjob:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Du skal have en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne
  • Du skal have afprøvet alle relevante arbejdstilbud.

Det er Jobcenter København, der tager stilling til, om du kan få fleksjob.

Vil du høre om dine muligheder for at komme i fleksjob?

  • Hvis du er ledig eller sygemeldt, så skal du kontakte den afdeling i jobcentret, du er tilknyttet.
     
  • Hvis du er i job, skal du henvende dig i vores afdeling på Gammel Køge Landevej 43, 2500 Valby.
     
  • Hvis du har en selvstændig virksomhed, som du ønsker at komme i fleksjob i, skal du henvende dig i vores afdeling I Gammel Køge Landevej 43, indgang G0, 2500 Valby.

Typiske spørgsmål om fleksjob

Hvordan er processen typisk for at få et fleksjob?

Først skal vi i Jobcenter København afklare, i hvor høj grad din arbejdsevne er væsentlig og varigt begrænset. Når vi omtaler ”arbejdsevne”, betyder det din evne til at arbejde i en bred forstand.

Det betyder, at vi ikke kun ser på din arbejdsevne i forhold til det job, som du tidligere har haft eller er uddannet til. Begrænsningen i arbejdsevnen kan være begrundet i fysiske eller psykiske faktorer, men også særlige sociale forhold indgår i vores vurdering.

­­­­­­­­­­­­­­For at vi kan vurdere din arbejdsevne, skal din arbejdsevne afprøves. Når vi har afprøvet alle relevante arbejdsfunktioner og har afklaret din arbejdsevne, skal vi sammen med dig lave en såkaldt forberedende rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen beskriver dine ressourcer og dine udfordringer i forhold til din arbejdsevne.

Når vi skal lave rehabiliteringsplanen, skal vi indhente en del oplysninger sammen med dig. Det kan fx være helbredsmæssige oplysninger fra din læge, speciallæge eller hospitalet. Derudover skal du deltage i en eller flere praktiske afprøvninger af din arbejdsevne, fx virksomhedspraktik.

Når rehabiliteringsplanen er færdigskrevet, og alle de relevante dokumenter er modtaget, skal din sag behandles i vores rehabiliteringsteam.

Rehabiliteringsteamet består af din sagsbehandler fra jobcentret, medarbejdere fra Socialforvaltningen, Sundhedsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, en sundhedsfaglig koordinator og evt. en medarbejder fra Børne- og Ungeforvaltningen.

Rehabiliteringsteamet laver en samlet anbefaling til os i jobcentret om, hvorvidt de vurderer, at du bør have ret til et fleksjob eller ej. På baggrund af denne anbefaling vurderer vi i jobcentret, om du skal have ret til et fleksjob.

Kan jeg få et fleksjob på den arbejdsplads, jeg har haft indtil nu?

Ja, du kan godt blive ansat i et fleksjob på den arbejdsplads, hvor du arbejder eller har arbejdet indtil nu.

Det kræver blot, at du har været ansat stillingen i mindst 12 måneder, og at din arbejdsgiver har forsøgt at fastholde dig i din stilling (dette kaldes også ”forsøgt fastholdt under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår”). Dette skal være dokumenteret skriftligt.

Kravet om de 12 måneders ansættelse gælder dog ikke, hvis det er såkaldt ”åbenlyst formålsløst”. Det kan fx være, at du har været udsat for en alvorlig arbejdsskade, eller at du pludselig er blevet ramt af en alvorlig sygdom. Kravet gælder heller ikke, hvis du har mindre end 6 år tilbage til folkepensionsalderen.

Du skal desuden opfylde betingelserne for fleksjob, som vi har beskrevet på denne side.

Hvordan bliver min økonomi påvirket?

Hvordan din økonomi bliver påvirket, afhænger af, om du har et job, der kan omdannes til et fleksjob eller ej.

Kan jeg holde ferie som fleksjobber eller som ledig fleksjobber?

Kontakt

Jobcenter København

Lærkevej 18

2400 København NV

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 14:00

Telefontider

Mandag

08:30 - 16:00

Tirsdag

08:30 - 16:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 16:00

Fredag

08:30 - 15:00