Forsøgsordning med fælles skoledistrikt i Ørestad

Fra skoleåret 2021/2022 vil alle børn, der skal starte i skole i Ørestad, blive indskrevet i ét fælles distrikt.

Kalvebod Fælled Skole, Ørestad Skole og den kommende skole på Hannemanns Allé vil fra 1. august 2021 have ét fælles skoledistrikt. Det betyder, at alle elever der starter i distriktets skoler fra det nye skoleår, vil blive indskrevet i ét fælles distrikt og efterfølgende optaget på én af de tre skoler ud fra ønsker og muligheder.

Det fælles skoledistrikt er en 5-årig forsøgsordning, der skal sikre en bedre udnyttelse af skolernes kapacitet. Og dermed gøre det muligt for skolerne at levere den bedst mulige faglige og pædagogiske kvalitet til eleverne.

Hvem er omfattet af det fælles skoledistrikt?

Alle elever, der starter i skole fra 1. august 2021 og med adresse i det fælles distrikt, vil være omfattede.

Se her hvilket skoledistrikt dit barn tilhører

Hvordan optages elever i det fælles distrikt?

Ved indskrivning i 0. klasse skal du som forælder prioritere mellem de tre skoler i det fælles distrikt og angive, hvilken skole, du helst vil have at dit barn starter på. Dit barn vil altid få plads på en skole, der ligger maksimalt 1,5 km væk fra hjemmet, medmindre du ønsker noget andet.

  • Søskende er garanteret optagelse på samme skole som deres søskende.
  • Hvis der er flere elever, som ønsker at starte på en skole, end der er ledige pladser på skolen, så optages de elever, der bor tættest på skolen, først.
  • Der optages maksimalt 24 elever pr. klasse ved indskrivning i 0. klasse. 

Kontakt