Miljøkrav til Københavns Kommunes byggeri

Projekter, hvor Københavns Kommune er bygherre, er underlagt særlige miljøkrav. Miljøkravene varierer afhængigt af projekternes størrelse.

Byggeri med entreprisesum over 20 mio. kroner

Nybyggerier samt omfattende renoveringer, som er egnet til certificering med en entreprisesum over 20 mio. kr. skal certificeres efter DGNB, Svanemærket eller tilsvarende. Anvendes DGNB skal nybyggerier opnå DGNB-guld, mens renoveringer skal opnå DGNB-sølv. 

Ved byggerier, hvor Byggeri København står for bygherrefunktionen, skal du være opmærksom på, at der som hovedregel certificeres efter DGNB, og at Byggeri København anvender et kravdokument, der indeholder særlige indsatser om cirkulære økonomi. 

Certificeringskravene gælder for projekter med planlægningsbevilling fra budget 2021 og fremefter. Projekter som har opnået bevilling inden dette tidspunkt kan vælge frivilligt at arbejde efter DGNB eller Svanemærket. Alternativt skal projekterne opfylde de tidligere krav i Miljø i Byggeri og Anlæg (MBA16).

Dokumentation for certificering og opfyldelse af kommunens miljøkrav skal afleveres til den kommunale projektleder.

Entreprisesum under 20 mio. kr. og ikke omfattende renoveringer over 20 mio. kr.

Nybyggerier og renoveringer med en entreprisesum under 20 mio. kr. og ikke omfattende renoveringer med en entreprisesum over 20 mio. kr. samt håndværkerydelser, der udføres for Københavns Kommune skal følge Københavns Kommunes Miljøkrav til KK-byggeri (MBA2021).

Ved byggerier, hvor Byggeri København har funktionen som bygherre, skal du være opmærksom på, at Byggeri København anvender det samme kravdokument, som bliver anvendt til byggerier over 20 mio. kr.

Kravene gælder for projekter med planlægningsbevilling fra budget 2022 og fremefter.

Projekter som har opnået bevilling inden dette tidspunkt, kan vælge frivilligt at arbejde efter MBA2021-kravene. Alternativt skal projekterne opfylde de tidligere krav i Miljø i Byggeri og Anlæg (MBA16). 

Dokumentation for at kravene er opfyldt skal afleveres til den kommunale projektleder.

Kontakt

Klima og Byudvikling

Njalsgade 13

2300 København S