Priser for kommunens affaldsindsamling af erhvervsaffald

Se oversigt over markedspriserne for kommunens affaldsindsamling af erhvervsaffald.
Ordning Materieltype Pris pr. måned i 2023
(ekskl. moms)
Pris pr. måned i 2024
(ekskl. moms)
Restaffald pr. liter ugentligt* Beholdere 0,68 kr. 0,72 kr.
Restaffald pr. liter ugentligt* Containere 0,32 kr. 0,37 kr.
Restaffald pr. liter ugentligt* Mobilsug 0,56 kr. 0,57 kr.
Genanvendeligt affald Alle typer  118,00 kr. 159,00 kr.

* Den ugentlige restaffaldskapacitet fastsættes på baggrund af, hvor meget restaffald jeres virksomhed vurderes at producere. Selve prisen per liter er dog en månedlig pris.

Markedspriserne svarer til de affaldsgebyrer for husholdningerne, som Borgerrepræsentationen har godkendt for 2023 og 2024, tillagt et overskudstillæg på 10% i henhold til Affaldsaktørbekendtgørelsen. Derudover tillægges der 25% moms.

Markedsprisen for genanvendeligt affald er en månedlig pris, som I skal betale, uanset hvor meget I benytter de ni affaldsordninger. Dog må I kun benytte hver af de ni affaldsordninger i et omfang, der svarer til en husholdnings. 

Markedsprisen for restaffald afhænger af, hvilken materieltype der er opstillet i jeres gård (beholder, container eller mobilsug). Derudover afhænger jeres regning af, hvor mange liter restaffald jeres virksomhed vurderes at producere ugentligt. Der er derfor tale om en pris, som skal ganges med det antal liter restaffald, som er tildelt lige netop jeres virksomhed.  

Nedenfor er vist nogle eksempler på opkrævninger ud fra de forskellige materieltyper, hvis I tilmelder jer begge indsamlingsordninger:

Opkrævningseksempler Pris pr. måned i 2023
(ekskl. moms)
Pris pr. måned i 2024
(ekskl. moms)
100 liter restaffald i beholdere + genanvendeligt affald 186 kr. 231 kr.
100 liter restaffald i container + genanvendeligt affald 150 kr. 196 kr.
100 liter restaffald i mobilsug + genanvendeligt affald 174 kr. 216 kr.

Markedspriserne for 2023 og 2024 er vedtaget af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation.