Til- og frameld jer kommunens affaldsindsamling fra erhverv

Bruger jeres virksomhed gårdens affaldsbeholdere, skal I tilmelde virksomheden til kommunens affaldsindsamling.

Click here for English version

Hvis jeres virksomhed bruger kommunens affaldsbeholdere i gården, skal I tilmelde virksomheden og betale kommunen for at bruge dem.

Kommunens affaldsbeholdere er de, som beboerne i ejendommen også bruger til deres affald. I kan genkende dem på Københavns Kommunes logo med de tre tårne.

Kommunen har to ordninger for affaldsindsamling. I kan tilmelde jer en eller begge ordninger:

 • Ordning for genanvendeligt affald (madaffald, papir, pap, glas, plast, metal, mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstilaffald).
 • Ordning for restaffald

Det skal I vide, før I tilmelder virksomheden

Ordning for genanvendeligt affald

I kan tilmelde jer kommunens ordning for genanvendeligt affald, fx plast, madaffald og metal, hvis virksomhedens affaldsmængde svarer til det fra en almindelig husholdning.

Ordning for restaffald

Indsamlingsordningen for restaffald afhænger bl.a. af virksomhedens størrelse. Kommunen har vurderet, hvor meget I producerer af restaffald. Det opgør vi i erhvervsandele – en erhvervsandel svarer til en sæk om ugen. Hvis I mener, at vurderingen er forkert, er I velkomne til at kontakte os.

Tilmelding og framelding af kommunens affaldsindsamling

Når I logger ind med jeres virksomheds MitID, kan I vælge en eller to ordninger: en for restaffald og en for genanvendeligt affald.

Hvis I har mere genanvendeligt affald end en almindelig husholdning

Hvis jeres virksomhed har mere genanvendeligt affald, end det der svarer til affaldet fra en almindelig husholdning, skal I benytte andre indsamlingsmetoder, fx en privat indsamler eller aflevere det på genbrugsstationen.

Læs mere om muligheder for affaldsindsamling for virksomheder

OBS. I må gerne bruge kommunens affaldsbeholdere til den type affald, I har mindre mængder af, selvom I har en privat indsamler til det affald, I har større mængder af. Dette kræver, at I er tilmeldt kommunens ordning for genanvendeligt affald.

Priserne for kommunens affaldsindsamling fra erhverv

Hvad koster kommunens affaldsindsamling? Du kan se hvad ordningen for restaffald og hvad ordningen for genanvendeligt affald koster pr. måned.

Spørgsmål om betaling for affaldsindsamlingen

Vis alle

Hvordan betaler vi for affaldsindsamlingen?

Når I er tilmeldt en eller begge ordninger, vil I modtage en faktura hvert kvartal i digital post fra Københavns Kommune.

Hvorfor har vi modtaget en faktura om indsamling af erhvervsaffald?

Hvis I har modtaget en faktura på indsamling af erhvervsaffald, skyldes det, at vi har registreret, at I er tilmeldt en eller begge indsamlingsordninger.

I løbet af foråret 2023 og frem til august 2023 har vi sendt breve til digital post med information om de kommunale indsamlingsordninger. Fakturaen, som I har modtaget, gælder for indsamling af erhvervsaffald i 3. kvartal eller 4. kvartal 2023. 

Hvis I ikke længere gør brug af de kommunale indsamlingsordninger, kan I framelde jeres virksomhed.

Framelder I jer ordningen, vil I blive opkrævet for løbende måned + 1 måned.

Kan vi nøjes med at betale for kun nogle af de genanvendelige affaldstyper?

Jeres virksomhed kan ikke nøjes med at betale for kun nogle af de genanvendelige affaldstyper som madaffald, pap, plast osv. Virksomheden skal betale for alle ni affaldstyper, som ordningen dækker over, uanset om I bruger alle affaldsbeholdere.

Vi beregner og opkræver særskilte priser for de ni genanvendelige affaldstyper, men de hører til samme affaldsordning, og det vil altid være samme pris hver måned i løbet af et år.

Vi har fået en ny faktura, selvom vi allerede har betalt. Hvorfor?

Ved en fejl blev de første fakturaer sendt uden moms. Vi har sendt jer en kreditnota i Digital Post. Den annullerer jeres faktura. Derfor modtager I nye fakturaer.

Hvis I allerede har betalt de første fakturaer, er beløbet blevet modregnet i den næste faktura, så det kun er restbeløbet, I skal betale. Derfor har I ikke fået pengene tilbage.

Hvorfor betaler vi ikke for affaldsindsamling gennem vores husleje?

Virksomheder skal betale direkte til kommunen for at bruge kommunens affaldsindsamling. Vi må ikke opkræve virksomheder via grundejeren.

Hvis I bruger kommunens affaldsindsamling, skal I kun betale til kommunen og ikke til grundejer. Tag kontakt til udlejer, hvis I også betaler gennem jeres husleje.

Retningslinjer for brug af kommunens affaldsindsamling

Vis alle

Hvornår må vi som virksomhed bruge kommunens affaldsbeholdere?

Som virksomhed har I pligt til at sortere jeres affald.

Jeres virksomhed må bruge kommunens affaldsbeholdere, hvis:

 • jeres virksomhed holder til i en ejendom med boliger.
 • mængden af jeres genanvendelige affald (madaffald, pap, osv.) svarer til en almindelig husholdnings.
 • mængden af jeres restaffald svarer til de erhvervsandele, kommunen har vurderet.
 • restaffaldet bliver afleveret i klare gennemsigtige sække.

Kommunen tilbyder virksomheder at indsamle affald i de samme beholdere og med samme hyppighed som for beboerne i ejendommen.

Hvor meget restaffald må vores virksomhed have?

Kommunen har vurderet, hvor meget vi forventer, at jeres virksomhed har af restaffald i løbet af en uge. Vurderingen er angivet i såkaldte ”erhvervsandele” og afhænger af virksomhedens størrelse.

En erhvervsandel udgør 60 liter affald om ugen – det svarer til størrelsen på en stor sæk med knude. Hvis I er vurderet til fx at have 3 erhvervsandele restaffald, betyder det, at I må have 3 sække med restaffald om ugen.

Hvis I mener, at I har mere restaffald, end det som svarer til jeres erhvervsandele, skal I kontakte os, så vi kan tilpasse vurderingen.

Sådan finder I ud af, hvor mange erhvervsandele jeres virksomhed har

I kan først finde ud af, hvor mange erhvervsandele jeres virksomhed er vurderet til, når I er tilmeldt ordningen for restaffald.

I skal bruge Nem Affaldsservice til at finde ud af, hvor meget restaffald I må have om ugen (erhvervsandele).

 • Gå til Nem Affaldsservice
 • Tryk INDSAMLING AF ERHVERVSAFFALD
 • Udfyld KONTAKTOPLYSNINGER
 • Tryk TILMELDTE ERHVERV PÅ EJENDOMMEN 
 • Tryk VIDERE
 • Tryk GODKEND og GODKEND

I får nu en e-mail med tilmeldte erhverv i ejendommen, og hvor mange erhvervsandele jeres virksomhed er vurderet til.

Vi kan ikke bruge kommunens affaldsindsamling. Hvad gør vi?

Hvis I framelder jer kommunens affaldsindsamling, kan I ikke bruge de kommunale affaldsbeholdere i gården.

Hvis I ikke kan eller vil bruge kommunens indsamlingsordninger, kan I vælge at indgå aftale med en privat affaldsindsamler, som opstiller private beholdere til jer.

I kan også benytte genbrugsstationerne til nogle af affaldstyperne.

Læs om affaldssortering og -indsamling for virksomheder

Jeres virksomhed har pligt til at sortere affaldet, uanset hvilken løsning I vælger.

Bemærk, at virksomheder aldrig må bruge de offentligt opstillede skraldespande på gaden til affald.

Stil spørgsmål om erhvervsaffald

Skriv til os via Nem Affaldsservice.

 1. Indtast jeres adresse eller ejendomsnummer og klik på "SØG".
 2. Vælg ”SPØRGSMÅL TIL ERHVERVSAFFALD”
 3. Vælg ”SPØRGSMÅL SOM VIRKSOMHED”

Er du grundejer? Se, hvad ordningen betyder for dig

Vis alle

Må jeg fortsat viderefakturere en del af affaldsgebyrerne til virksomhederne?

Fra 1. juli 2023 opkræves virksomhederne direkte af kommunen, og de skal betale markedspriser fremfor de affaldsgebyrer, som opkræves hos husholdninger.

Fra 1. juli 2023 har du ikke længere skullet viderefakturere en del af affaldsgebyrerne til virksomhederne. 

Hvor kan jeg se, om virksomheden er tilmeldt kommunens affaldsindsamling?

På Nem Affaldsservice kan du se, hvilke virksomheder i din ejendom der er tilmeldt de kommunale indsamlingsordninger for erhvervsaffald.

Gå til Nem Affaldsservice

Hvor kan jeg se, om opkrævningen af affaldsgebyrer for 2. halvår 2023 for ejendommen skal reguleres?

Du kan ikke selv se, om opkrævningen for din ejendom skal reguleres eller ej, men det holder vi øje med. Du skal heller ikke gøre noget for at igangsætte en eventuel regulering, for det sker automatisk hos os. Reguleringen vil ske på en ny ejendomsskattebillet for 2023, der udsendes i løbet af 2024.

Hvornår kan jeg forvente, at en eventuel regulering af 2. halvårs opkrævning sker?

Vi behandler sagerne så hurtigt som muligt og kontakter dig, hvis dette medfører ændringer for din ejendom. Vi er forsinkede og forventer derfor først at have færdigbehandlet sagerne i løbet af 2024. Vi beklager forsinkelsen.

Regler om kommunal indsamling af erhvervsaffald

Reglerne om kommunal indsamling af erhvervsaffald fremgår af miljøbeskyttelsesloven, affaldsaktørbekendtgørelsen samt kommunens Regulativ for Erhvervsaffald.

Kontakt

Erhvervsaffald

Njalsgade 13

2300 København S