Ansøgning om ejerfuldmagt

Søg ejerfuldmagt, tilladelse til anlægssager, større ombygninger og renoveringer på ejendomme, som tilhører Københavns Ejendomme.

Ansøgning om ejerfuldmagt

Du skal bruge nedenstående vejledning, når du vil søge om ejerfuldmagt til ombygningsarbejde eller ændret anvendelse i Københavns Ejendommes bygninger. Efter endt sagsbehandling vil du enten modtage en underskrevet fuldmagt eller et begrundet afslag. 

Du kan læse mere om processen, når du som lejer ønsker at bygge om i Københavns Ejendommes bygninger. Læs mere via dette link: Ombygning

Ved midlertidig overnatning har det indtil for nyligt være obligatorisk at ansøge om Ejerfuldmagt. Det er det ikke længere, nu skal man ansøge om midlertidig overnatning her.

Følg venligst nedenstående vejledning for at ansøge om ejerfuldmagt

1. Opret en mail til ejerfuldmagt@kk.dk
2. Kopier nedenstående tekst og sæt ind i mail
3. Husk at vedlægge nødvendige dokumenter til sagen. Vedrørende ansøgninger til Haveforeninger, Daghaver, Nyttehaver m.v. husk altid at fremsende Kredsgodkendelsen eller bestyrelsens godkendelse med stempel og underskrift. 

Indsæt denne tekst:

Ejendommens adresse:
Post nr. og by:
Matrikel nr. og ejerlav (findes via ois.dk):

Kort projektbeskrivelse:
Detaljeret projektbeskrivelse: 

Ansøgers navn:
Ansøgers adresse:
Ansøgers Post nr. og by:
Ansøgers e-mail:
Ansøgers CVR nr.:

Er der igangsat en Byggeri til Drift proces? 

Rådgivers oplysninger:
Rådgivers navn:
Rådgivers adresse:
Rådgivers postnr. og by:
Rådgivers e-mail:
Rådgiver CVR nr.:

Sagsbehandlingstid

Københavns Ejendomme behandler din ansøgning om ejerfuldmagt hurtigst muligt. Fra det tidspunkt hvor din ansøgning er fuldt oplyst, kan du forvente en sagsbehandlingstid på op til 30 arbejdsdage. 

Omkostninger

Alle omkostninger forbundet med det ansøgte projekt, herunder byggearbejder mv., afholdes af bygherre. 

Kontakt

Kundeservice

Borups Allé 177

2400 København NV