Meddelelse om midlertidig overnatning

Når I skal overnatte fx på skoler, i daginstitutioner, sale eller sportshaller, er det vigtigt, at I meddeler det til kommunen – for jeres egen sikkerheds skyld.

Lokalerne, er som udgangspunkt ikke godkendt til overnatning. Men ved at informere os om jeres overnatningsplaner, kan I få en midlertidig tilladelse til maximum 7 døgn. 

Vi giver Hovedstadens Beredskab besked om jeres overnatning, så de kan reagere hurtigt, hvis der skulle opstå brand eller uheld.

Vær opmærksom på, at der ikke må overnatte flere i lokalet, end det antal personer, som lokalet er godkendt til. 

Pladsbehovet for en soveplads (inkl. bagage) er mindst 2,5 m x 0,75 m.

Vær i god tid

 • 1-150 personer: Send jeres online meddelelse senest to uger før første overnatningsdøgn.
 • 150 personer og derover: Send jeres online meddelelse  senest 4 uger før første overnatningsdøgn.

I finder online meddelelsen andetsteds på denne side.

Meddelelsen skal indeholde:

Oplysninger om:

 • Dato og længde for overnatningen. 
 • Adressen for overnatningen
 • Antal overnattende (i lokalet)
 • Kontaktoplysninger på 
  • indsender af meddelelsen
  • kontaktperson, der er ansvarlig for overnatningen
  • kontaktperson, der er til stede under overnatningen 
 • Hvis der overnatter flere end 150 personer i bygningen, skal du bekræfte, at der er en fast, vågen vagt.

Planer og tegninger:

 • Plantegning, der viser flugtvej til det fri
 • Situationsplan, hvis der er flere bygninger på ejendommen. Markér den bygning/del af bygningen, der anvendes til overnatningen. 
 • Belægningsplan, hvis der overnatter flere end 50 personer i ét lokale, 

Læs reglerne om midlertidig overnatning

Det er dig som meddeler, der har ansvaret for, at I indsender alle relevante oplysninger og overholder alle regler. Læs reglerne hér:

Meddel midlertidig overnatning hér (online)

Læs ovenstående vejledninger igennem inden du søger.
Sørg for at have den relevante dokumentation klar til at vedhæfte din meddelelse.

På overnatningsstedet

På overnatningsstedet, skal ligge følgende dokumentation

 • Brand- og evakueringsinstruksen - synligt i lokalet.
 • Ordensreglerne - synligt i lokalet
 • Driftsjournalen
 • Belægningsplanen (ved flere end 50 overnattende i ét rum) - synligt i lokalet

Læs mere om

Vis alle

Driftsjournalen

En driftsjournal sikrer, at alle sikkerhedsprocedurer er kontrolleret, før I overnatter i lokalerne.

 • Hver ny overnatning skal have sin egen driftsjournal.
 • Driftsjournalen skal indeholde et kontrolskema, der udfyldes af den driftsansvarlig

Eksempel på en driftsjournal 

Belægningsplanen

En belægningsplan er en tegning, som viser indretningen af det lokale, hvor der overnattes midlertidigt. Her skal du vise 

 • sovepladser
 • møbler
 • bagage
 • brandslukningsmateriel 
 • flugtveje helt til det fri.

Den aktuelle belægningsplan skal ophænges i hvert rum for den midlertidige overnatning på et let tilgængeligt og synligt sted.

Eksempel på en belægningsplan 

Fast vågen vagt

Overnatter I flere end 150 personer i bygningen, skal der være tilknyttet en fast, vågen vagt, som skal foretage inspektionsrunder.

Du kan bekræfte, der er fast, vågen vagt, når du indsender meddelelsen online.

Situationsplanen

Du kan selv lave en situationsplan ved at bruge Københavnerkortet.

Tip til at lave en situationsplan:

 1. Gå ind på Københavnerkortet.
 2. Søg på adressen hvor I vi overnatte.
 3. Marker den bygning hvor I vil overnatte med "skitsetegning" redskaberne i Københavnerkortet (blyant ikonet), som du finder i den vandrette menu øverst på siden. 
 4. Klik på "Udskriv" i samme menu, når du er færdig.
 5. Siden gemmer nu din situationsplan i pdf på din computer.

Du kan også tage udgangspunkt i en eksisterende situationsplan. 

Du kan finde en situationsplan i Byggesagsarkivet

Husk at markere, hvilken bygning I overnatter i.

Plantegningen

Du kan finde en plantegning eller etageplan i byggesagsarkivet. 

Gå til det digitale Byggesagsarkiv.

Har du spørgsmål, så kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret