Søg

Søg tilskud til fleksjob

Hvis du har en ansat i fleksjob, der blev ansat før 1. januar 2013, kan du på denne side søge om at få udbetalt en del af den ansattes løn.

Så meget kan du få i tilskud

Du kan få et tilskud på 1/2 eller 2/3 af lønnen, afhængigt af din ansattes arbejdsevne.

Tilskuddet kan ikke overstige den overenskomstmæssige mindsteløn på det aktuelle ansættelsesområde. Hvis der ikke er en overenskomst, gælder lønsatser på sammenlignelige områder med tilsvarende arbejde.

Du får også tilskud til ATP og obligatorisk arbejdsmarkedspension, hvis du betaler til det. Tilskuddet til arbejdsmarkedspensionen overstiger ikke mindstesatsen.

Sådan søger du om at få tilskud

Du skal søge om at få dit tilskud udbetalt via NemRefusion. Når du har søgt, behandler vi ansøgningen og godkender den, hvis du kan få refusion. Der går typisk to bankdage, fra vi har anvist pengene til din bank, til du har modtaget dem.

Du skal bruge NemID for at få udbetalt tilskuddet

Hvis du søger om refusion gennem NemRefusion, skal du have en NemID-medarbejdersignatur (også kaldet digital signatur). Bestil en digital signatur hos Nets.

Når du har modtaget din digitale signatur, skal du have rettigheder til at søge om refusionen. Det er din virksomheds Nem-Login-Administrator, som tildeler denne rettighed.

Har du spørgsmål til NemID?

Har du spørgsmål til din digitale signatur, eller mangler du rettigheder, kan du ringe til Virk Support (NemRefusion) på telefon 72 20 00 30.

Har du spørgsmål til NemRefusion?

Har du spørgsmål til, hvordan du bruger selvbetjeningsløsningerne, kan du ringe til NemRefusions support på 44 60 72 13 (tast 4 for at komme igennem til en medarbejder).