Ansæt en medarbejder i fleksjob

En medarbejder i fleksjob arbejder på nedsat tid og løser opgaver, der er tilpasset det, medarbejderen kan klare.

Hvad er et fleksjob?

Et fleksjob er en ansættelse på nedsat tid, hvor I tager hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset.

En medarbejder i fleksjob kan typisk arbejde mellem 10 og 20 timer om ugen, men ansættelsen kan også være helt ned til en enkelt time om ugen.

Medarbejderen har ofte stor motivation for at blive på arbejdsmarkedet. Mange har også gode kompetencer og flere års arbejdserfaring.  

I et fleksjob varetager medarbejderen arbejdsopgaver, der passer til hans eller hendes kompetencer og skånebehov. Du kan fx imødekomme medarbejderens behov med særlige arbejdstider eller tilpassede forhold.

Medarbejderens løn

Du betaler løn for de effektive timer, han eller hun arbejder. Er medarbejderen 100 % effektiv i 10 timer, betaler du løn for 10 timer om ugen. Hvis medarbejderen arbejder 20 timer, men er 50 % effektiv, vil lønnen også være 10 timer om ugen. Medarbejderen får supplerende offentlig ydelse ved siden af lønnen.

Hvis medarbejderen bliver syg, kan du få refusion fra første fraværsdag.

Du kan søge støtte til at imødekomme medarbejderens skånebehov.

Find information om bl.a. hjælpemidler og personlig assistent.

Kommunen hjælper med at etablere støtteordningerne.   

Hvem kan ansætte en medarbejder i fleksjob?

Alle virksomheder kan ansætte en ledig i fleksjob. Der kan etableres fleksjob for fem år ad gangen.

Ansættelsen kan forlænges, hvis kommunen fortsat vurderer, at medarbejderen er fleksjobberettiget.

Sådan gør du

Hvis du vil ansætte en medarbejder i fleksjob eller har spørgsmål til ordningen, skal du ringe til Københavns Erhvervshus på 33 66 33 33.

Vi kan hjælpe dig med at finde egnede kandidater. Vi kan også hjælpe dig med at definere stillingen og arrangere jobsamtaler.

I løbet af 24 timer får du besked om, hvorvidt vi kan finde egnede kandidater, og i løbet af en uge fremsender vi relevante CV’er.

Video: Sådan opretter du et fleksjob

Se video hvordan du trin for trin opretter et fleksjob

Video Url

Kontakt Københavns Erhvervshus

Københavns Erhvervshus

Gammel Køge Landevej 43

2500 Valby

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00