Jordhåndteringsplan

Før du flytter jord fra et kortlagt areal, skal vi godkende en jordhåndteringsplan.

Inden du kan køre jord væk fra en grund, der er kortlagt, skal jorden i de fleste tilfælde være undersøgt ved en forklassificering. Jorden skal prøvetages med udgangspunkt i arealets historik, dvs. potentielle og kendte kilder til forurening. På baggrund af forklassificeringen skal du udarbejde en jordhåndteringsplan, som skal godkendes af os, inden jorden må køres.

Jordhåndteringsplanen, som du sender til os, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

Situationsplan

Situationsplanen skal være opdelt i gravefelter (graveplan), og der skal være en plan for hver dybde, hvor der er udtaget prøver. Det skal tydeligt fremgå fra hvilken dybde prøverne er udtaget. Derudover skal hver situationsplan indeholde:

  • Adresse, matrikelnr. og ejerlav. Tydelig markering af matrikelgrænser.
  • Målestok, nordpil, veje og bygninger, der forbliver på grunden.
  • Angivelse af forureningsgrad/jordmodtager (brug forskellige farver) for hvert felt og eventuel opklassificering af eller brug af 50%-reglen.
  • Angivelse af eventuelle hot-spots og deres afgrænsning

Beskrivelse

Jordhåndteringsplanen skal desuden indeholde en beskrivelse med følgende oplysninger:

  • Angivelse af prøvefrekvensen (som udgangspunkt en prøve pr. 30 tons)
  • Beskrivelse af prøvetagningsmetoden
  • Analyserapporter fra laboratoriet og samtlige analyseresultater i ét Excelark
  • Beskrivelse af afgrænsning af eventuelle hot-spots
  • Angivelse af jordmængder i de forskellige forureningsklasser/-kategorier
  • Oplysninger om eventuel opklassificering, anvendelse af 50%-regel og angivelse af jordmængder, som ønskes kørt til de enkelte modtagere.

50%-reglen

Læs om 50%-reglen i Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord - bilag 3

Kontakt

Jord

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

Indsend jordhåndteringsplan

Indsend din jordhåndteringsplan vedhæftet i mail via linket med overskriften "Kontakt".