Trin 1: Før I søger byggetilladelse

Afklar rammerne for byggeriet og hvilke tilladelser I skal indhente, før I søger byggetilladelse til større byggeprojekter i København

Tidlig opmærksomhed sikrer smidig sagsbehandling

Større og komplekse byggerier kræver ofte tidlig opmærksomhed, for at sikre en hurtigere sagsbehandling.

Større byggerier omfatter:

  • Nyopførelse af etageboliger, institutioner, kontor- og erhvervsejendomme
  • Tilbygninger til etageejendomme, med væsentlige udvidelser af etagearealet
  • Ændret anvendelse af ejendomme, fx konvertering af erhvervsejendom til beboelse

Anmod om forhåndsdialog ved større byggesager

Inden I søger byggetilladelse til et større byggeri, kan I anmode om forhåndsdialog. Ved en forhåndsdialog kan I drøfte rammerne for byggeprojektet, hvilket kan bidrage til en hurtigere og mere smidig proces.

Sådan anmoder I om forhåndsdialog i byggesager

Søg om ny lokalplan

Jeres byggeri kan skabe behov for en ny lokalplan, fx hvis I ønsker at opføre et nyt boligområde eller større byggeri til erhverv eller offentlige formål.

Sådan søger I om ny lokalplan

Nye klimakrav ved nybyggeri

Når I søger om byggetilladelse til nybyggeri, skal byggeriet per 1. januar 2023 leve op til en række klimakrav. Vi anbefaler, at I laver klimaberegninger for jeres byggeri, så tidligt i processen som muligt.

Se hvilke klimakrav, der gælder for jeres byggeri og find værktøjer til klimaberegning 

Krav til ansøger og rådgiver

Med bygningsreglement 2018 foretager kommunen ikke teknisk sagsbehandling. Det betyder, at I kan få en byggetilladelse tidligere i byggeprocessen. Det stiller samtidigt nye krav til jeres ansøgningsmateriale og dokumentation ved færdigmelding af byggeriet.

Se krav til ansøgning og færdigmelding på bygningsreglementet.dk

Lempede krav om byggetilladelse ved ombygninger

Kravet om byggetilladelse ved ombygninger er blevet lempet med bygningsreglement 2018. I skal fortsat søge byggetilladelse til ombygning af eksisterende byggeri, hvis det projekterede byggearbejde:

  • påvirker virkemåden af bærende konstruktioner
  • påvirker forudsætningerne for de brandmæssige forhold
  • medfører anvendelsesændringer
  • medfører ændring af etagearealet

Anden lovgivning med betydning for byggeriet

Udover bestemmelser i bygningsreglementet kan jeres ejendom være omfattet af anden lovgivning, der regulerer byggeriet. Anden lovgivning omfatter fx lokalplaner, bygningsfredninger og jordforureningsloven.

I skal orientere jer om rammerne for byggeriet og vurdere om der er behov for at søge tilladelse efter anden lovgivning, inden I søger byggetilladelse.

Se på kort, hvad der gælder for jeres ejendom

Retningslinjer for bevaringsværdige bygninger

I kan forvente en hurtigere og mere smidig sagsbehandling, når I følger retningslinjerne.

Se vores anbefalinger for ombygning af bevaringsværdige bygninger

Tilmeld dig nyhedsbrevet Nyt om byggesager

I nyhedsbrevet kan du blandt andet:

  • læse nyt om regler for byggetilladelser,
  • blive guidet til vejledninger om byggeansøgninger og
  • få invitation til arrangementer, hvor du kan få svar på spørgsmål om byggesager.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret