Grundvandssænkning eller tørholdelse af udgravning

Søg tilladelse til midlertidig bortpumpning af større mængder grundvand ved bygge- og anlægsprojekter. 

Hvis I har behov for at pumpe grundvand væk for at tørholde en byggegrube, skal I søge om tilladelse, hvis: 

 •  Der skal oppumpes mere end 100.000 m3 pr. år
 •  Der skal pumpes i mere end 2 år
 •  Der skal pumpes i en afstand mindre end 300 m fra et vandforsyningsanlæg

Særligt for indre by og fredede områder

I Indre by og på Christianshavn (Middelalderbyen) er der særlige restriktioner af hensyn til de gamle bygninger. Kontakt os, hvis I har spørgsmål om restriktionerne.

Vi vil gerne informeres, hvis I laver grundvandssænkninger i nærheden af fredede arealer.

Det skal din ansøgning om midlertidig grundvandssænkning indeholde

Krav til omfanget af jeres ansøgning afhænger af projektets størrelse og af en indledende risikovurdering, men bør som minimum indeholde:

 • Beskrivelse af bygge/anlægsprojektet 
 • Beskrivelse af bortledningsanlægget, herunder afsænkningsniveauet
 • Beregning eller overslag over:
  • Forventet pumpeperiode
  • Forventede oppumpede vandmængder
  • Udbredelse af grundvandssænkningen
  • Beregning af effekten af sænkningsstandsende foranstaltninger som fx reinfiltration, hvis det skal udføres
 • Beskrivelse af de eksisterende forhold dvs. hydrogeologi, grundvandskemi og jordforurening i området
 • Risikovurdering i forhold til omgivelser og miljø. Herunder:
  • Risiko for spredning af nærliggende grundvandsforurening
  • Risiko for sætningsskader
  • Risiko for skader på natur eller vandindvindingsinteresser
 • Hvis der er særligt følsomme forhold omkring risiko ved træpælefunderinger eller sætningsgivende jordlag, kan der også være behov for særlige undersøgelser af funderingsforhold
 • Forslag til overvågningsprogram fx placering af pejleboringer, pejlefrekvens og analyseprogram

Andre tilladelser, I måske skal indhente 

I skal altid have tilladelse til  

 • Infiltrering 
 • Udledning til å, sø eller havn 
 • Tilslutning til offentlig kloak 
 • A-boringer

Sagsbehandlingstid

Vejledende sagsbehandlingstid for tilladelse til grundvandssænkning, dræning af grundvand eller tørholdelse af udgravning er 8 uger.

Potentialekort for København

Potentialekortet viser trykniveauet i det primære grundvandsmagasin i kalken.

Kontakt

Grundvand

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

Indsend ansøgning

Indsend din ansøgning vedhæftet i mail via linket med overskriften "Kontakt".