Ændring fra erhverv til bolig

Se, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil ændre et erhvervslejemål til bolig. Find ud af, hvordan du får en byggetilladelse.

Trin 1: Inden du søger byggetilladelse

Du skal bruge en byggetilladelse, hvis du vil indrette en bolig i et tidligere erhvervslejemål.

Find ud af, hvad der gælder for området og ejendommen

Hvis du ønsker at indrette en bolig i et erhvervslejemål, skal du undersøge om der må etableres boliger i det område, ejendommen ligger i.

Se, hvad der gælder for området på Københavnerkortet

Hvis ejendommen er fredet, skal du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen. De skal give tilladelse til dit byggeri, før du sender din byggeansøgning til kommunen.

Sådan søger du om tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen på slks.dk

Undersøg, hvilke ombygninger du skal foretage

Bygningsreglementet stiller mange krav til nyindretningen af en bolig. Det gælder fx rummenes indretning og loftshøjde, dagslys, støj, friarealer og brandforhold.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter en privat byggerådgiver, der kan hjælpe dig med de nødvendige ombygninger. En rådgiver kan også hjælpe dig med at søge byggetilladelse og færdigmelde dit byggeri.

Læs hvorfor det er en god idé at få hjælp fra en privat byggerådgiver

Trin 2: Når du laver din ansøgning

Du skal søge om byggetilladelse i den nationale ansøgningsportal Byg og Miljø. Når du sender din ansøgning, er det vigtigt, at du vedlægger det materiale, vi har beskrevet her på siden. Ellers risikerer du, at din ansøgning bliver afvist.

Søg om byggetilladelse via ansøgningsportalen Byg og Miljø

Vælg den rigtige ansøgningstype

Du skal vælge den ansøgningstype, der passer til dit projekt, fx Etageboligbyggeri hvis du skal indrette bolig i en etageejendom.

Vedhæft en underskrevet fuldmagt

Sådan udfylder du en fuldmagt

Beskriv, hvad du søger tilladelse til og vedhæft dokumentation

Du skal beskrive lejemålets placering, størrelse og indretning, og de ombygningsarbejder, du søger om at udføre.

Se hvilket materiale du typisk skal indsende, når du søger om byggetilladelse

Indplacer dit byggeri i en brandklasse og konstruktionsklasse

Sådan indplacerer du dit byggeri i en brandklasse

Sådan indplacerer du dit byggeri i en konstruktionsklasse

Udfyld erklæring om tekniske forhold i byggeriet

Du skal vælge, hvilke tekniske kapitler i bygningsreglementet, der stiller krav til din bolig og ombygning. Når byggeriet er færdigt, skal du dokumentere, at byggeriet overholder kravene. 

Under "Væsentlige tekniske kapitler" kan du se eksempler på de kapitler i bygningsreglementet, der ofte er relevante for indretningen af en ny bolig, og eksempler på materiale du bør indhente som dokumentation.

Trin 3: Inden du må starte byggeriet

Før du går i gang med dit byggeri, skal du have din byggetilladelse. Byggetilladelsen gælder i 1 år. Du skal give os besked om, at du har begyndt byggeriet, inden byggetilladelsen udløber. Ellers er din tilladelse ugyldig.

Sådan giver du besked om, at du begynder byggeriet

Byggeaffald

Når du bygger om og renoverer, vil du få brug for at skille dig af med byggeaffald. Det er dit ansvar, at reglerne om byggeaffald bliver overholdt – også selvom du vælger at ansætte håndværkere.

Læs hvornår du skal anmelde dit byggeaffald til kommunen.

Trin 4: Inden du må tage byggeriet i brug

Du skal færdigmelde og dokumentere byggeriet

Når du færdigmelder dit byggeri, skal du skrive under på, at du overholder lovgivningen og byggetilladelsen. Du skal også dokumentere, at boligen overholder kravene i de tekniske kapitler i Bygningsreglementet.

Sådan færdigmelder du dit byggeri

Se vejledning til dokumentation ved færdigmelding på bygningsreglementet.dk

Du skal modtage en tilladelse til at tage boligen i brug

Når vi modtager din færdigmelding, kontrollerer vi, at du har sendt dokumentation for de tekniske kapitler, som din bolig og ombygning er omfattet af.

Er din dokumentation fyldestgørende, sender vi dig en tilladelse til at tage boligen i brug. Det hedder en ibrugtagningstilladelse.

Hvis du bliver udtaget til stikprøvekontrol

Hvis dit byggeri bliver udvalgt til stikprøvekontrol, hører du fra os inden for 1 måned efter, du har modtaget din tilladelse til at tage byggeriet i brug.

Læs mere om stikprøvekontrol af byggesager

Kontakt