Ændring fra erhverv til bolig

Se, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil ændre et erhvervslejemål til bolig. Find ud af, hvordan du får en byggetilladelse.

Undersøg om byggeriet er tilladt i området

Hvis du ønsker at ændre et erhvervslejemål til bolig, skal du undersøge, om der må etableres boliger i det område, ejendommen ligger i. Det kan du se i kommuneplanen eller lokalplanen, hvis der er sådan en for området. Nogle steder er der også byplaner, der bestemmer, hvad området skal anvendes til. Alle tre planer gælder, og vi hjælper dig gerne.

Du kan ringe til telefonnummeret i bunden af siden. Du kan også selv se her, hvilke planer der gælder for området.

Krav før du kan etablere en bolig

Boligens størrelse

Mindstekravet til en bolig i det område, du er interesseret i, beskrives i kommuneplanens rammer (65 m2) eller eventuelt i en lokalplan (varierer). Hvis der intet står i lokalplanen om boligers størrelser, er det Kommuneplanen der gælder. Find ud af hvilke planer der gælder for adressen.

Boligens gulv

Boligens gulv skal være højere end terrænet udenfor – ellers vil stedet blive defineret som kælder – og det er ikke tilladt at etablere bolig i en kælder.

Boligens loftshøjde

Der skal være en tilfredsstillende lofthøjde (afstand fra gulv til loft), som regel mindst 2,5 m.

Køkken og badeværelse

Der skal være køkken, og der skal være wc-baderum i boligen. Hvis det ikke allerede findes, skal det etableres fra nyt, og så skal du have en byggeskadeforsikring.

Vær opmærksom på at etablering af køkken og bad stiller krav til ventilationsforholdene. Se eventuelt under vejledning til køkken og badeværelse.

Pulterrum

Der skal være et tilstrækkeligt og aflukket areal til opbevaring for boligen og det skal befinde sig på samme matrikel. Eksisterende pulterrum i ejendommen må ikke nedlægges. Hvis de nedlægges, skal de reetableres andet sted i ejendommen. Det anbefales, at pulterrummet etableres med en størrelse på minimum 3 m2/6m3.

Dagslysforhold

Der skal være tilfredsstillende lysforhold i boligen, og alle opholdsrum skal have et vindue. Det er dermed ikke sikkert, du kan få godkendt en bolig, hvis der kun er vinduer til den ene side af ejendommen.

Brandsikring

Boligen skal brandmæssigt være tilfredsstillende udført. Det betyder, at der skal være både flugtveje og redningsåbninger til boligen.

Friareal uden for boligen

Der skal være tilfredsstillende friareal til boligen. Størrelsen på friarealet bestemmes i kommuneplanen eller eventuelt i en lokalplan for området. Friarealet er den reelle mængde plads, der er tilbage på grunden, når ejendommen, eventuelle skure, parkeringspladser m.m. er regnet fra. 

For at få byggetilladelsen

Du skal søge digitalt, og i den digitale løsning vil du blive bedt om at dokumentere, at du overholder alle de krav, vi gennemgår på denne side. Gå til din digitale byggeansøgning.

Kontakt