Du er her

Dokumentation til byggeansøgningen

Få et overblik over de typer af dokumentation, som er nødvendige, når du ansøger om byggetilladelse.

Det er obligatorisk at ansøge om byggetilladelse digitalt. Inden du starter din ansøgningsproces, kan du orientere dig i dokumentationskravene her.

Fuldmagt til at bygge

Det er næsten altid nødvendigt at have fuldmagt til et byggeri. For byggerier påvirker ofte områder, som tilhører andre.

Bemærk at vi afviser byggesager, hvis underskrifter for ejendomsforholdet ikke er korrekte.

Plantegninger og andre tegninger

Du vil blive bedt om at indsende dokumentation i form af en eller flere af disse tegninger:

  • plantegninger viser rummenes størrelse og placering i forhold til hinanden
  • situationsplan med byggeriets afstand til skel og andre bygninger på grunden
  • facadetegninger er relevant for huse eller større byggerier samt altaner
  • snittegninger er relevant for byggeriet, der berører de bærende dele

BBR-blanketter til registrering af ændringer på din bolig

Når du ændrer på din ejendom, det kan både være størrelsen eller anvendelsen af ejendommen, skal du også registrere det hos Bygge- og Boligregistret (BBR).

Efter du har fået byggetilladelsen

  • Når du går igang med byggeprojektet: Denne blanket skal du udfylde og sende til kommunen, når du - efter at have fået byggetilladelsen - går igang med dit byggeprojekt: Påbegyndelse af byggearbejde.
  • Når byggeprojektet er færdigt: Denne blanket skal du udfylde og sende til kommunen, når dit byggearbejde er færdigt: Færdigmelding af byggearbejde.
  • I alle tilfælde skal du sammen med færdigmeldingen indsende en erklæring om, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og det bygningsreglement, som din ansøgning er behandlet efter. Benyt BR15-erklæring hvis din byggeansøgning er indsendt før 1. juli 2018. Benyt BR18-erklæring hvis din byggeansøgning er indsendtefter 1. juli 2018. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.