Du er her

Ansøgningsmateriale og dokumentation til byggeri

Se hvilket materiale du typisk skal indsende, når du søger om byggetilladelse, og når du er færdig med byggeriet.

Når du ansøger om byggetilladelse

Ansøgning om byggetilladelse skal ske digitalt via Byg og Miljø. Når du udfylder din digitale byggeansøgning, skal du være særligt opmærksom på følgende krav:

Når du modtager din byggetilladelsen

Når du har modtaget din byggetilladelse, skal du påbegynde dit byggeri til kommunen via Byg og Miljø. Først herefter kan du gå i gang med at bygge.

Når du er færdig med dit byggeri

Når du er færdig med at bygge, skal du færdigmelde dit byggeri til kommunen via Byg og Miljø. I forbindelse med færdigmeldingen skal du bl.a. indsende:

  • Færdigmelding af byggearbejdet
  • Dokumentation for betalt præmie af byggeskadeforsikring
  • Erklæring om, at det færdige byggeri overholder bestemmelserne i byggetilladelsen og bygningsreglementet
  • Dokumentation for, at det færdige byggeri overholder alle de tekniske bestemmelser, som byggeriet er omfattet af. Dokumentationen skal indeholde alt det relevante materiale for byggearbejdet, og kan bl.a. indeholde overordnede beskrivelser, beregninger og tegninger
  • Drift- og vedligeholdelsesmanual samt funktionsafprøvning

Ibrugtagningstilladelse

Du må ikke ibrugtage dit ansøgte byggeri, før du har modtaget en ibrugtagningstilladelse. Ibrugtagningstilladelsen modtager du, når du har færdigmeldt dit byggeri på Byg & Miljø og fremsendt fyldestgørende dokumentation, for de kapitler dit byggeri er opfattet af.

Vi udfører stikprøvekontrol

Hvis den indsendte dokumentation er korrekt og fyldestgørende, vil du efter en behandlingsperiode modtage en ibrugtagningstilladelse. I 10 % af byggesagerne foretager kommunen en stikprøvekontrol af dokumentationen, som skal sikre, at det færdige byggeri overholder bygningsreglementets krav. Sagen bliver udtaget til stikprøvekontrol senest 1 måned efter at kommunen har udstedt ibrugtagningstilladelse.

KLIK HER FOR AT ANSØGE OM BYGGETILLADELSE VIA BYG OG MILJØ

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.