Skriv sikkert med Digital Post

Hvis du skriver personlige informationer til Københavns Kommune, skal du gøre det sikkert med Digital Post. Hav dit NemID klar.

Københavns Kommune har oprettet en lang række digitale postkasser, som du som borger skal skrive til, når du henvender dig om ”personfølsomme” oplysninger.
Det kan fx være om dig, én i din familie eller andet personligt, hvor kommunen skal bruge dit cpr-nummer eller andre fortrolige oplysninger.

Har du dokumentation, som Københavns Kommune skal bruge, kan du vedhæfte det sikkert med Digital Post. Det kan fx være dokumentation i forbindelse med en ansøgning om økonomisk hjælp. 

Som virksomhed skal du bruge Digital Post via Virk.dk.

Myndigheder kan finde information om sikker kommunikation for myndigheder her.

Kontakt