Dagsordener og referater

Her finder du mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

Hvad dækker udvalgstyperne over?

X

Politiske udvalg dækker over Borgerrepræsentationen samt de syv stående politiske udvalg.

Lokaludvalg dækker over Københavns Kommunes tolv lokaltudvalg.

Særlige udvalg dækker over aktive fagudvalg, der er nedsat for at varetage specifikke opgaver eller belyse et særligt vigtigt emne.

Nedlagte udvalg dækker over alle de udvalg, som ikke længere er aktive.

Format: 25/02/2021
Format: 25/02/2021
Dato Udvalgstype Udvalg Document type
11. feb. 2021
Politisk udvalg
Teknik- og Miljøudvalgets mødemateriale
10. feb. 2021
Politisk udvalg
Børne- og Ungdomsudvalgets mødemateriale
10. feb. 2021
Politisk udvalg
Socialudvalgets mødemateriale
09. feb. 2021
Lokaludvalg
Valby Lokaludvalgs mødemateriale
09. feb. 2021
Særlige udvalg
Københavns musikudvalgs mødemateriale
08. feb. 2021
Politisk udvalg
Beskæftigelses- og Integrationsud-valgets mødemateriale
08. feb. 2021
Særlige udvalg
Københavns billedkunstudvalgs mødemateriale
04. feb. 2021
Politisk udvalg
Borgerrepræsentationens mødemateriale
03. feb. 2021
Særlige udvalg
Københavns scenekunstudvalgs mødemateriale
02. feb. 2021
Særlige udvalg
Folkeoplysningsudvalgets mødemateriale

Sider