Mødedato: 27.04.2022, kl. 18:30
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Referat for Vesterbro Lokaludvalg møde d. 27.04.2022, 18:30