Mødedato: 26.10.2022, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Tillægsdagsorden for Vesterbro Lokaludvalg møde d. 26.10.2022, 18:00