Søg
Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

Drøftelse af Københavns Kommunes adfærdskodeks

Vesterbro Lokaludvalg drøfter Københavns Kommune adfærdskodeks for politikere

Indstilling

Forpersonen foreslår

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter Københavns Kommunes adfærdskodeks for politikere i relation til arbejdsmiljøet mellem Lokaludvalgets medlemmer.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte på sit møde d. 3. februar 2022 under punkt 30 et fælles adfærdskodeks for politikere.

Dagsordenspunktet kan læses ved at tilgår dette link:

Håndtering og forebyggelse af sexisme og krænkelser i Borgerrepræsentationen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Selve adfærdskodekset kan tilgås ved at følge dette link: https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/53c71802-2182-49b6-896c-a0ea2403f9bf/72dc42d6-00ad-42d2-b4c1-86eddff71cbe-bilag-1.pdf

Kodekset har indgået i introduktionsmaterialet til nye medlemmer af Borgerrepræsentationen på sitet www.borgerrep.kk.dk, og indgår også ved velkomst af nye (både permanente og midlertidige) medlemmer af Borgerrepræsentationen undervejs i valgperioden 2022-2025.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg drøfter og forholder sig til Københavns Kommunes adfærdskodeks for politikere

Økonomi

-

Videre proces

-

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg drøftede punktet, herunder det kollektive og individuelle ansvar samt lokaludvalgets og forpersonens roller og handlemuligheder i forbindelse med grænseoverskridende adfærd. Der var umiddelbar opbakning i Lokaludvalget dels til Borgerepræsentationens adfærdskodeks samt til, at forpersonen under Lokaludvalgets møder, kan kalde til orden og i sidste ende bede om at Lokaludvalget tager en afstemning om at stoppe et Lokaludvalgsmøde. Lokaludvalget besluttede herefter, at Forretningsudvalget lægger en plan for kommunikation og fremadrettet handling.
Til top