Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

Vesterbro Lokaludvalg møde d. 21.09.2022, 18:00