Søg
Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

Beslutning om bevilling af midler fra Vesterbropuljen 2022

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om midler fra Vesterbropuljen.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede fordeling og kriterier til fordeling af puljemidler på det ordinære møde i september 2021.

Indstilling

Forpersonen foreslår Vesterbro Lokaludvalg, på baggrund af puljeudvalgets drøftelser, at beslutte nedenstående vedr. Vesterbropuljen 2022:

 1. At give afslag til projekt Skrot og Tuti og Den magiske skraldespand
 2. At give delvist tilsagn til projekt GAME Streetmekka Birthday Jam
 3. At drøfte og tage endeligt stilling vedr. støtte til projekt Professionel korsang i børnehøjde
 4. At give afslag til projekt WALL STREET
 5. At give delvist tilsagn til projekt Baderaves for familier og voksne
 6. At give fuldt tilsagn til projekt Udsmykning i Saxogade
 7. At give delvist tilsagn til projekt HY! Festival 10 år
 8. At drøfte og tage endeligt stilling vedr. støtte til projekt Kristus
 9. At give delvist tilsagn til projekt 5 år med SEIN

Problemstilling

På medlemmernes side ligger ansøgninger og supplerende oplysninger om ansøgningerne.

 1. Skrot og Tuti og Den magiske skraldespand (ansøger om 40.000 kr.) er en musisk teaterforestilling om miljø, skrald, madspild og bæredygtighed målrettet børn i daginstitutionerne omhandlende de to karakterer Skrot og Tuti. Forestillingen foregår i institutionerne, hvilket giver en tryk ramme for børnene. For det ansøgte Efter forestillingen får hvert barn en folder om miljø og genbrug med hjem til inspiration i de enkelte husholdninger. For det ansøgte beløb tilbydes forestillingen til 10 børneinstitutioner på Vesterbro.

   

 2. GAME Streetmekka Birthday Jam (ansøger om 33.650 kr.) er en fejring og social indsats, hvor målet er at inkludere flere børn og unge fra de lokale boligområder i inkluderende fællesskaber. GAME Streetmekka Birthday Jam er gratis og et årligt tilbagevende begivenhed, hvis formål er at skabe en synlighed omkring de fritidstilbud, der er i GAME Streetmekka. Birthday Jam skal invitere de der ikke allerede benytter klub- eller foreningstilbud på Vesterbro. Birthday Jam’s aktiviteter er danse/ rap/ basket/ fodbold- workshops, danse battles, live optræden, udstilling, mad, turneringer og Vesterbro’s længste stoledans. Det forventes at 400 vil deltage. Målgruppen til eventen er børn og unge i alderen 6-25 år og familier.

   

 3. Professionel korsang i børnehøjde (ansøger om 46.360 kr.) er korkoncerter for børn i skolerne på Vesterbro. projektet tilbyder supplerende undervisningsmateriale og har konkretiserede læringsmål for børnene. Projektet udføres i samarbejde med Levende Musik i Skolen (LMS). Det er målet, at flere børn efter at opleve koncerterne, har lyst til at synge selv. Lokale børnekorsledere inviteres til også at deltage i koncerterne. Koncerterne er målrettet børn i indskolingen 1. - 3. klasse og deres lærere. 46.360 kr. er pris for to dage (koncert for på 2-4 skoler) eller 26.980 kr. er pris for én dag (koncert på 1-2 skoler)

   

  Efter puljeudvalgets drøftelse efterspørges info om lokale korlederes involvering i projektet. Er de blevet kontaktet og ser de en relevans for det ansøgte projekt i deres eget arbejde. Sekretariatet indhenter den manglende information.

   

 4. WALL STREET (ansøger om 40.000 kr.) er et nyudviklet scenekunstnerisk koncept, der forvandler en bar til børsen for en aften. Prisen på drikkevarerne følger børsens principper og ændrer sig i forbindelse med udbud og efterspørgsel. WALL STREET vil mod slutningen af forestillingen bryde sammen, men inden da kan gæsterne prøve markedet af. Bartenderen agerer børsmægler og blandt gæsterne vil tre skuespillere gå rundt i roller. Projektet er en kommentar til det virkelige børsmarked, hvor det nu er nemmere end aldrig at købe aktier, og måske derfor er markedet i risiko for at bryde sammen. Det forventes at ca. 300 vil se forestillingen fordelt på 3 aftener til en billetpris á 100 kr.

   

 5. Baderaves for familier og voksne (ansøger om 39.241 kr.) er to baderaves for hver sin målgruppe; én for familier og én for voksne. Projektet ønsker at udfordre deltagernes traditionelle svømmehalsoplevelse og tilføre en ny oplevelse. Ved børneeventet vil den elektroniske musik være tilpasset børn og vil foregå i det varme bassin (varighed: 2 timer). Ved vokseneventet vil lys og lyd i en blanding give en større sanseoplevelse og foregå i cirkelbassinet og det nedsænkede midterbassin,. (varighed: 2 timer). Familieeventet kræver alm. entre til Vandkulturhuset. Vokseneventet kræver en forhøjet entre. Der forventes 100 – 150 deltagere pr. event.

   

 6. Udsmykning i Saxogade (ansøger om 25.000 kr.) er genudsmykning af gadedøre på adresserne Saxogade 86-90 samt Istedgade 87. Dørene har de sidste 20 år været udsmykkede og dermed været en del af gadeudsmykningen i Saxogade. Andelsforeningen skal have nye døre, som de selv bekoster, men søger om støtte til kunstnerisk udsmykning af dørene ved Kunstner Stine Hvid, så det kunstneriske indslag i gaden bevares. I forbindelse med projektet afholdes finansiering på Cafe Sonja.

   

 7. HY! Festival 10 år (ansøger om 16.000 kr.) er en festival med 6 opførelser af eksperimental musik. Projektet er en fejring af festivalens 10-års jubilæum. Festivalen afvikles I bagholds lokaler, er som sted gerne vil åbne mere op mod Vesterbro, og som netop er det sted, hvor HY! startede. Musikerne kommer fra ind- og udland. Målgruppen er både lokale og fra Københavns opland. Der forventes 100-200 besøgende med en billetpris på 70 kr.

   

 8. Kristus (ansøger om 44.375 kr.) er opsættelse af skulpturen Kristus på rampen foran stofindtagelsesrummet H17. Skulpturen bliver en permanent del af rummet og opsættes som en del af fornyelsen af rampen. Skulpturen er lavet i relation til området og udført i det nedlagte kølerum ved H15 imens H17 blev bygget. Skulpturens intention er at vise det flygtige og skrøbelige i livet. Opsætningen af skulpturen sker i samarbejde med H17.

   

  Efter puljeudvalgets drøftelse efterspørges uddybende info til budget, herunder hvad dækker udgiften stukkatører. Sekretariatet indhenter den manglende information.

   

 9. 5 år med SEIN (ansøger om 36.000 kr.) er en fejring af ungdomsmediet SEIN’s 5 års jubilæum. SEIN er et webbaseret ungdomsmedie lavet af unge og for unge. Ved fejringen inviteres nuværende og forhenværende samarbejdspartnere og Vesterbros unge til en fysisk fejring af SEIN med live musik og DJ afholdt i Ungdommens Demokratihus. Ved denne lokation håbes en fremtidig stærkere tilknytning til andre ungdomsorganisationer. Arrangementet er gratis for alle. Der forventes ca. 150 besøgende fra målgruppen, der er unge mellem 15 – 30 år.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg drøfter projekterne og puljegruppens indstillinger og træffer herefter beslutning om bevilling af midler fra Vesterbropuljen.

At give afslag til projekt Skrot og Tuti og Den magiske skraldespand. Afslaget gives med følgende begrundelse:

I Vesterbro Lokaludvalg vil vi gerne bakke op om, at der kommer kultur og teater ud i de offentlige børneinstitutioner. Men det er en opgave, som er svær for lokaludvalget at løfte alene. Vi kan se, at børnene har glæde af jeres forestillinger, men da vi før har givet jer støtte og pga. prioritering af midler, har vi denne gang valgt at give jer afslag på jeres ansøgning. Vi opfordrer jer til at undersøge mulighederne for at søge refusionsstøtte i samarbejde med institutionerne.

 

At give delvist tilsagn om støtte til projekt GAME Streetmekka Birthday Jam på 12.000 kr. Den delvise støtte gives med følgende begrundelse:

Vi bakker op om ansøgningens målsætning om at opsøge nye målgrupper og vil gerne bakke op om et godt tilbud til unge på GAME. Men pga. prioritering af midler gives delvis støtte på 12.000 kr. Støtten er øremærket budgetposterne forplejning af frivillige og live musiker.

 

At drøfte og tage endelig beslutning om støtte til projekt Professionel korsang i børnehøjde. Puljeudvalget har efterspurgt supplerende viden om ansøgers kontakt til lokale børnekor.

Sekretariatet har fået følgende kommentar fra fungerende korleder under Folkekirken Vesterbro. ”Ansøger arbejder altid professionelt og er gode til at række ud. Kvaliteten vil være i top og vil med sikkerhed give børnene en oplevelse, de vil huske. Som lokal korleder bakkes der op om projektet, men er endnu ikke selv blevet kontaktet af ansøger.”

På baggrunde af de supplerende informationer træffes beslutning om støtte til projektet.

 

At give afslag til projekt WALL STREET. Afslaget gives med følgende begrundelse:

Vi takker for jeres ansøgning med et nytænkende indhold. Men pga. prioritering af midler gives ansøgningen afslag.

 

At give delvist tilsagn om støtte til projekt Baderaves for familier og voksne på 20.000 kr. Den delvise støtte gives med følgende begrundelse:

Vi vil gerne bakke om initiativet til at DGIbyen kan nå ny målgrupper og ser gode perspektiver særligt for børne-arrangementet i projektet. Men pga. prioritering af midler gives ansøgningen delvis støtte på 20.000 kr.

 

At give fuldt tilsagn om støtte til projekt Udsmykning i Saxogade på 25.000 kr. Tilsagnet gives med følgende begrundelse:

Vi takker for jeres initiativ om at bevare den særligt atmosfære i Saxogade og vil gerne bakke op om, at denne bevares. Derfor gives fuld støtte til jeres ansøgning.

 

At give delvist tilsagn om støtte til projekt HY! Festival 10 år på 10.000 kr. Den delvise støtte gives med følgende begrundelse:

Vi vil gerne bakke om jeres sted på Vesterbro og finder fejringen HY! Festival 10 år er en oplagt mulighed til at få mere fokus på hvad I laver. Pga. prioritering af midler gives ansøgningen delvis støtte på 10.000 kr. 

 

At drøfte og tage endelig beslutning om støtte til projekt Kristus. Puljeudvalget har efterspurgt supplerende viden om ansøgers budget. Specielt udgifterne til stukkatør, når det umiddelbart ser ud til, at skulpturen allerede eksisterer.

Sekretariatet har fået følgende forklaring. "Udgiften til stukkatør er betaling for produktion af skulpturen. Skulpturen er allerede støbt og ønskes nu opsat permanent på rampen til H17."

På baggrunde af de supplerende informationer træffes beslutning om støtte til projektet.

 

At give delvist tilsagn om støtte til projekt Supplerende info: begivenheden er åben for alle unge, især dem fra Vesterbro på 12.000 kr. Den delvise støtte gives med følgende begrundelse:

Vi vil gerne bakke på om jeres projekt som ung-til-ung medie og jeres brug af ungdommens demokratihus. Dog kunne vi ønske en stærkere Vesterbro-vinkel i projektet. Derfor og pga. prioritering af midler gives delvis støtte på 12.000 kr. Budgetposterne annoncering og forplejning skal indgå i de udgifter, som vores støtte dækker.

Økonomi

Der søges samlet om 320.626 kr. Følges puljegruppens indstilling, bevilges 79.000 kr. + evt. støtte til projekterne Professionel korsang i børnehøjde og Kristus.

Der er 267.760,00 kr. til disposition i Vesterbropuljen inden denne måneds bevilliger fra Lillepuljen og Vesterbropuljen.

Videre proces

Sekretariatet giver ansøger besked om lokaludvalgets beslutninger og betingelserne for støtten. Ansøgninger slettes for medlemmernes side i henhold til GDPR.

 

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg godkendte indstillingen med følgende ændringer:

Under pkt. 3 vedrørende projektet "Professionel korsang i børnehøjde", besluttede Vesterbro Lokaludvalg, at bevilge 26.980 kr. under forudsætning af, at korlederne inviteres til at deltage i det omhandlende arrangement.

Pkt. 5 vedrørende projektet "Baderaves for familier og voksne" blev sendt til afstemning. 8 stemte for, 5 stemte imod og 7 undlod at stemme. Indstillingen herefter godkendt.

Under pkt. 8 var der lagt op til at Lokaludvalget på baggrund af supplerende oplysninger, skulle tage stilling til hvorvidt projektet "Kristus" skulle modtage støtte. Der blev stillet forslag om at støtte projektet med 9.000 kr. til transport og montering. Forslaget blev sendt til afstemning. 8 stemte for, 6 stemte imod og 6 undlod at stemme. Herefter blev forslaget om at støtte projektet med 9.000 kr. vedtaget.

 
Til top