Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

Beslutning om kriterier for fordeling og budget for puljemidler 2023

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om kriterier for fordeling og budget for puljemidler 2023. Vesterbro Lokaludvalg skal dertil beslutte puljefrister for budgetår 2023.

Indstilling

Forpersonen foreslår,

 1. At Vesterbro Lokaludvalg godkender puljefrister for budget 2023
 2. At Vesterbro Lokaludvalg beslutter at fortsætte med Vesterbropuljen/Lillepuljen
 3. At Vesterbro Lokaludvalg godkender kriterier for fordeling af puljemidler som, beskrevet under løsning.
 4. At Vesterbro Lokaludvalg beslutter at fordele puljemidler for 2023, på baggrund af formodet budget for 2023, med hhv. 890.000 kr. til Vesterbro/lillepuljen og 765.100 kr. til disposition til egne projekter.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg får formentlig udlagt ca. 1.655.100 kr. til selvstændig varetagelse i 2023. Beløbet er ikke endeligt udmeldt og skal p/l reguleres, men det forventes at være i den størrelsesorden.

Pengene er udlagt til selvstændig varetagelse jf., Regulativ for Lokaludvalgene §1

I henhold til§ 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende opgave til lokaludvalgets selvstændige varetagelse:

Udmøntning af årlige puljemidler til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner.

Vesterbropuljen består af to puljer – Vesterbropuljen (over 15.000 kr.) og Lillepuljen (til og med 15.000 kr.)

Løsning

1. Vesterbro Lokaludvalg beslutter at have følgende frister for ansøgninger til budgetår 2023

Ansøgningsfrist

Måned hvor Lokaludvalget behandler ansøgninger til Vesterbropuljen. *

15. oktober 2022

Ordinære møde i november 2022 (16/11)

15. januar 2023

Ordinære møde i februar

15. marts 2023

Ordinære møde i april

15. maj 2023

Ordinære møde i juni

15. august 2023

Ordinære møde i september

15. oktober 2023

Ordinære møde i november

* Ansøgninger til Lillepuljen får svar umiddelbart efter at puljegruppen har behandlet.
 
2. Vesterbro Lokaludvalg beslutter at fortsætte med Vesterbropuljen/Lillepuljen
 
3. Vesterbro Lokaludvalg beslutter, på baggrund af puljegruppens drøftelser, at kriterier for fordeling af puljemidler for nuværende forbliver som hidtil:

 "Vesterbro Lokaludvalg lægger vægt på initiativer og aktiviteter, der bl.a. 

 • tager udgangspunkt i Vesterbro som lokalområde
 • skaber dialog og debat om og i bydelen
 • styrker nye netværk og udvikling af en fælles Vesterbro-identitet
 • gennemføres i samarbejde mellem flere grupper eller foreninger
 • støtter integrationen mellem kultur, alder, etnicitet og andre skel
 • Der ydes kun støtte til arrangementer med offentlig adgang. Der ydes i udgangspunktet kun støtte i form af medfinansiering.
 • Al støtte tildeles som underskudsgaranti til arrangementer.
 • Arrangementer eller aktiviteter der opnår støtte, skal nævne Vesterbro Lokaludvalg ved opreklamering eller omtale – sidstnævnte skal gøres bredt i bydelen – da støtten ellers kan bortfalde.

 Der ydes i udgangspunktet ikke støtte til:

 • Studierejser og studieophold
 • Varige driftsudgifter
 • Anlægsarbejde
 • Lønudgifter i kommunale institutioner
 • Arrangementer, der allerede har fundet sted

Som konsekvens af det nye kommissorium og regulativ for Lokaludvalg besluttet i Borgerrepræsentationen 4. november 2021 og konstituering af ny samling af Vesterbro Lokaludvalg i foråret 2022, vil puljeudvalget i løbet at det næste halve år og som en del af arbejdet med ny bydelsplan for Vesterbro, komme med et oplæg til revurdering af kriterierne for bedømmelse af puljeansøgningerne. 

 4. Vesterbro Lokaludvalg beslutter at fordele puljemidler for 2023, på baggrund af formodet budget for 2022, med hhv. 890.000 kr. til Vesterbro/lillepuljen og 765.100 kr. til disposition til egne projekter. Fordelingen kan løbende efterreguleres.

Økonomi

punktets realisering forudsætter, at Vesterbro Lokaludvalg får udlagt ca. 1.655.100 kr. til selvstændig varetagelse i 2032.

Videre proces

 

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg godkendte indstillingen.
Til top