Søg
Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

Orientering om bevilling af midler fra Lillepuljen 2022

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om bevilling af midler fra Lillepuljen.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede fordeling og kriterier til fordeling af puljemidler på det ordinære møde i september 2021.

Indstilling

Forpersonen foreslår,

 1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orientering om bevilling af midler fra Lillepuljen 2022 til efterretning.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har modtaget 16 ansøgning til Lillepuljen 2022 med ansøgningsfrist 15. august 2022.

Det samlede ansøgte beløb var 201.120,00 kr. Det blev besluttet at uddele støtte på samlet 91.000,00 kr. fordelt på 8 ansøgninger.

Ansøgningerne ligger tilgængeligt på Medlemmernes side, frem til det ordinære møde i september er afholdt. Derefter fjernes ansøgningen i henhold til Persondataloven.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orientering om bevilling af midler fra Lillepuljen 2022 beskrevet herunder til efterretning.

 1. Unik musikalsk barokoplevelse til fremme af musikkens fællesskabsånd, ansøgt om 10.000 kr.

  Projektet gives afslag med følgende begrundelse: ”Lokaludvalgets puljeudvalg har behandlet jeres ansøgning og finder jeres projektet vigtigt, men vi bemærker også, at der er en økonomisk usikkerhed i budgettet, der har store udgiftsposter. På denne baggrund og pga. prioritering af midler gives ansøgningen afslag”.

 2. Sommerfugledalen med Musica Ficta, Stefan Forssén og Ellen Hillingsø, ansøgt om 12.000 kr.

  Projektet er bevilget delvis støtte på 5.000 kr. med følgende begrundelse: ”Lokaludvalgets puljeudvalg har behandlet jeres ansøgning og finder jeres projekt spændende med et højt kunstnerisk indhold. Vi synes dog, at entréen er forholdsvis dyr. Derfor og pga. prioritering af midler gives et delvist tilsagn på 5.000 kr”.

 3. Ways of Growing in a Damaged World, ansøgt om 15.000 kr.

  Projektet er bevilget delvis støtte på 10.000 kr. med følgende begrundelse: ”Lokaludvalgets puljeudvalg har behandlet jeres ansøgning og finder jeres projekt og udstillingssted spændende med en vigtigt rolle på Vesterbro. Vi foreslår, at I også rækker ud til lokale skoler med jeres projekt for et muligt samarbejde. Pga. prioritering af midler gives delvis støtte på 10.000 kr. 

 4. MARIA PROJEKTET, ansøgt om 10.000 kr.

  Projektet gives afslag med følgende begrundelse: Lokaludvalgets puljeudvalg har behandlet din ansøgning og finder afgjort, at udstillingen har en relevans på Vesterbro. Men da vi allerede har givet puljestøtte til udgivelse af bog, samt støttet til det samlede Maria Projekt, gives afslag på ansøgningen”.

 5. Jungletrommer og dans for børn på Vesterbro legepladser, ansøgt om 9.500 kr. Projektet gives afslag med følgende begrundelse: ”Lokaludvalgets puljeudvalg har behandlet jeres ansøgning og kan se, at jeres opførelser er et farverigt indslag på de offentlige legepladser. Vi har dog tidligere støttet samme set-up og mangler derfor udvikling i projektet, evt. med større fokus på Vesterbro som lokalområde. Derfor og pga. prioritering af midler gives afslag på ansøgningen.”
 6. Area 91 Halloween - En Trick or Treat oplevelse, ansøgt om 15.000 kr.

  Projektet bevilges fuld støtte med kommentaren: ”Lokaludvalgets puljeudvalg har behandlet jeres ansøgning og har stor respekt for jeres initiativ og den oplevelse, projektet giver mange af Vesterbros børn til Halloween. Derfor gives fuld støtte til jeres ansøgning”.

 7. Det som var – Vesterbro, ansøgt om 11.170 kr.

  Projektet gives afslag med følgende begrundelse: ”Lokaludvalgets puljeudvalg har behandlet jeres ansøgning og finder afgjort, at udstillingen har en relevans på Vesterbro. Vi har dog allerede støttet projektet med honorar-støtte fra Lights on Vesterbro-puljen. Derfor og pga. prioritering af midler gives afslag på ansøgningen.”

 8. Nye bekendtskaber på Vesterbro gennem et kreativt interessefællesskab, ansøgt om 10.850 kr.

  Projektet gives afslag med følgende begrundelse: ”Lokaludvalgets puljeudvalg har behandlet jeres ansøgning og finder afgjort, at jeres problemstilling er værd at tage hånd om. Vi er dog ikke overbevist om effekten ved at kunne mødes tre gange, og vi er usikre på, hvordan I vil udvælge deltagerne til projektet. Derfor og pga. prioritering af midler gives afslag på ansøgningen.”

 9. Kulturnat på Vesterbro Bibliotek, ansøgt om 15.000 kr.

  Projektet bevilges fuld støtte med kommentaren: ”Lokaludvalgets puljeudvalg har behandlet jeres ansøgning og vil gerne bakke op om jeres tradition med gode børnearrangementer under kulturnatten. Derfor gives fuld støtte til jeres ansøgning.”

 10. Lad os tale om det, ansøgt om 15.000 kr.

  Projektet bevilges fuld støtte med kommentaren: ”Lokaludvalgets puljeudvalg har behandlet jeres ansøgning og vil gerne bakke op om initiativet til at sætte fokus på et vigtigt emne. Dertil ser vi god kvalitet og variation i projektets indhold. Derfor gives fuld støtte til jeres ansøgning.”

 11. I Never Dream, ansøgt om 4.600 kr.

  Projektet gives afslag med følgende begrundelse: ”Lokaludvalgets puljeudvalg har behandlet jeres ansøgning og sætter stor pris på det kreative indslag, som jeres udstillingssted er på Vesterbro. Pga. prioritering af midler har vi dog valgt af give afslag til jeres ansøgning denne gang. Men vi opfordrer jer til at blive ved med at søge om støtte til fremtidige projekter.”

 12. Kaffe Walk Vesterbro, ansøgt om 13.000 kr.

  Projektet gives afslag med følgende begrundelse: "Lokaludvalgets puljeudvalg har behandlet jeres ansøgning og ser gode kvaliteter i projektet, men savner en tilpasning af konceptet til Vesterbro. Derfor og pga. prioritering af midler gives afslag på ansøgningen.”

 13. Event med fokus på mentalt helbred hos LGBT+ personer med minoritetsetnisk baggrund, ansøgt om 15.000 kr.

  Projektet bevilges fuld støtte med kommentaren: ”Lokaludvalgets puljeudvalg har behandlet jeres ansøgning og vil gerne bakke op om det vigtige arbejde, I gør for en udsat målgruppe. Derfor gives fuld støtte til projektet.”

 14. Nordic Elite Wrestling, ansøgt om 15.000 kr.

  Projektet er bevilget delvis støtte på 6.000 kr. med følgende begrundelse: ”Lokaludvalgets puljeudvalg har behandlet jeres ansøgning og vil gerne bakke op om også den type arrangementer på Vesterbro. Men pga. prioritering af midler gives delvis støtte på 6.000 kr. Støtten er øremærket lokaleleje i jeres budget.”

 15. Storbypoesi, ansøgt om 15.000 kr.

  Projektet er bevilget delvis støtte på 10.000 kr. med følgende begrundelse: ”Lokaludvalgets puljeudvalg har behandlet jeres ansøgning og finder projektet interessant og nytænkende. Men pga. prioritering af midler gives delvis støtte på 10.000 kr. til jeres ansøgning. Støtten er øremærket honorar-posterne i jeres budget. Fremadrettet må I gerne linke til hvad I før har lavet.”

 16. European Street Food Awards Denmark, Streetfood, langborde, dans og hygge på Onkel Dannys Plads, ansøgt om 15.000 kr. Projektet gives afslag med følgende begrundelse: ”Lokaludvalgets puljeudvalg har behandlet jeres ansøgning og kan se at Vesterbro bliver vært for en festlig og interessant aften. Vi bemærker, at projektet også en kommerciel karakter, hvilket ligger uden for vores ramme for uddeling af puljemidler. Vores beslutning bygger på en samlet opvejning af projektets kulturelle indhold overfor den mere kommercielle del. Derfor og pga. prioritering af midler gives afslag på ansøgningen.”

Økonomi

Der er tildelt støtte for 91.000,00 kr. i Lillepuljen. Midlerne er fratrukket dispositionen i Vesterbropuljen 2022.

Videre proces

Sekretariatet har givet ansøgerne besked og sletter ansøgningerne på medlemmernes side, efter det ordinære møde er afholdt.

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning.
Til top