Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

Orientering om nyt fra fagudvalg og arbejdsgrupper

Vesterbro Lokaludvalg orienteres på hvert ordinære møde om nyt fra arbejdsgrupper og fagudvalg.

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen ved forpersoner og tovholdere for de faste fagudvalg og arbejdsgrupper til efterretning.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har tre faste fagudvalg: Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, og Kultur, Fritid, Børne- og Ungeudvalget.

Derudover har lokaludvalget følgende faste arbejdsgrupper: Netværksgruppen for Arbejdet med Otto Busses Vej samt en gruppe vedr. udviklingen af Enghave Plads.

Forpersonerne og tovholderne for udvalgene og arbejdsgrupperne orienterer mundligt på mødet.

Lokaludvalgets fagudvalg og arbejdsgrupper er åbne og offentlige. Af lokaludvalgets kalender fremgår mødedatoer og lokaler.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen ved formpersoner og tovholdere for de faste fagudvalg og arbejdsgrupper til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

-

 

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning
Til top