Søg
Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

Meddelelser

Rokeringer i Lokaludvalget

Jimmy SIndahl tager orlov på ubestemt tid fra Vesterbro Lokaludvalg. Jakob Tørring indtræder som suppleant for Jimmy Sindahl. 

Bjarke Piault Tiedemann er udtrådt som 2. suppleant for valgområdet Børn, Unge, Idræt, Kultur og Fritid. Carsten Yndigegn rykker derfor op som 2. suppleant for området.

 

Idéfasehøringer for miljøvurderingen af metrolinje M5

Idéfasehøringer for miljøvurderingen af metrolinje M5 er nu i høring med høringsfrist den 31. oktober 2022: Idéfasehøring for miljøvurdering af metrolinje M5 (kk.dk) Linje M5 er en ny selvstændig metrolinje med ni stationer. Linjen går fra Hovedbanen via Islands Brygge, Amagerbrogade og Refshaleøen til Lynetteholm. På København H er hovedforslaget at placere stationen i Reventlowsgade eller alternativt i Bernstorffsgade.

I forbindelse med høringen arrangerer Teknik- og Miljøforvaltningen to borgermøder:

Onsdag d. 28. september kl. kl. 19.00 til 21.00 kan I høre mere om og stille spørgsmål til de forskellige forslag til stationsplaceringer og øvrige byggepladser, der kan blive nødvendige, hvis metrolinjen M5 skal anlægges. Borgermødet afholdes hos Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S.

Der er desuden et digitalt borgermøde d. 6. oktober kl. kl. 16.00 til 18.00. Find mere information om dette møde på metrolinjem5.kk.dk (der står ikke noget endnu, men jeg vil tro, det kommer).

Beslutning

På mødet fortalte Thomas Warburg, at han har deltaget i en konference omhandlende det sociale frikort. Han kunne fortælle, at ordningen fungerer på Vesterbro, og at man ønsker, at ordningen bliver permanent.

Thomas Egholm berettede om det nyligt afholdte møde i det Mødeforum, der består af Lokaludvalgsforpersoner og skiftende forvaltningspersoner, borgmestre med mere. Her havde situationen med de Ukrainske flygtninge været på dagsordenen, og Thomas berettede om, hvordan der mangler pladser til flygtninge i Københavns kommune. I en grad, så der kun er skabt plads til 2000 af de 3000 flygtninge, som det er meningen at København på nuværende tidspunkt skulle have taget hånd om. Åbenbart er en stor del af flygtningene placeret midlertidigt på hoteller på Vesterbro. Thomas berettede også om hvordan der fra forskellige forpersoner blev berettet om, hvor dårligt integrationen af de Ukrainske flygtninge i det lokale foreningsliv blev gennemført.

Sagen vil blive taget op igen på kommende møder i Mødeforum.

 


Til top