Søg
Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

Beslutning om månedens historier - sep.

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om månedens historier.

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter og beslutter emner for historier
  2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter, at formanden og tovholdere for projekterne bemyndiges til at stå for historierne

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg ønsker at skabe synlighed om lokaludvalgets virke, og derfor skal der på hvert møde findes historier, der kan sendes til lokalaviserne, komme på lokaludvalgets hjemmeside, Facebook-side og billeder, der kan komme på lokaludvalgets Instagram-side.

Emner, der kunne komme i september, kunne være:

  • Opfølgning på Budget 2023

Løsning

  1. Vesterbro Lokaludvalg drøfter og beslutter emner for historier
  2. Vesterbro Lokaludvalg beslutter, at forpersonen og tovholdere for projekterne bemyndiges til at stå for historierne

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget

Videre proces

Sekretariatet understøtter, at historierne kommer på lokaludvalgets hjemmeside og Facebook-side samt billeder på Instagram.

 

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg godkendte indstillingen.
Til top