Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

Beslutning om helsidesannonce, hvor Lokaludvalget takker for året

Se alle bilag
Vesterbro Lokaludvalg skal afsætte midler til en helsidesannonce, der takker for året, der er gået.

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg afsætter 15.000 kr. til en helsides annonce, der trykkes mellem jul og nytår og takker for året der er gået.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har tradition for en helsides annonce i lokalavisen, der takker for året der er gået, samarbejdet med lokale aktører og peger på kommende fokusområder/projekter for Vesterbro.  

Projektbeskrivelsen ligger som bilag.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg afsætter midler til en helsidesannonce, der takker for året der er gået og fortæller om de store linjer for 2023.

Økonomi

Der afsættes 15.000 kr. fra lokaludvalgets disposition til egne projekter.

Videre proces

Sekretariatet udarbejder annoncen i samarbejde med forpersonen.

Beslutning

Punktet blev sendt til afstemning. 6 stemte for, 8 stemte i mod og 4 undlod at stemme. Herefter blev det besluttet, at Vesterbro Lokaludvalg ikke afsætter 15.000 kr. til en helsidesannonce i Vesterbro Liv mellem jul og nytår.
Til top