Søg
Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

Beslutning om projekt Julepakker

Se alle bilag
Vesterbro Lokaludvalg skal beslutte samarbejdsprojekt om julepakker.

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter samarbejdsprojekt Julepakker og afsætter 40.000 kr. til projektet.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har tradition for at lave projekt Julepakker, hvor der uddeles julepakker til 150 fattige familier på Vesterbro. Julepakkerne består af madvarer til julemiddagen og julegaver til børnene. Julepakkerne uddeles 22. december.

Projektet laves i samarbejde med Foreningen Julehjælp på Vesterbro og de sociale foreninger. Vesterbro Lokaludvalg og Foreningen Julehjælp står for økonomien og koordinationen i projektet og de sociale foreninger står for uddelingen af julepakkerne.

Foreningen Julehjælp laver også en lokal julekalender, som er blevet en succes, der gentages i år. Det betyder, at foreningen kan bidrage med væsentlig mere økonomi end tidligere, og der er således brug for færre midler fra Lokaludvalget.

Projektbeskrivelsen ligger som bilag.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg beslutter samarbejdsprojekt Julepakker og afsætter 40.000 kr. til projektet.

Økonomi

Der afsættes 40.000 kr. til indkøb af madvarer via Københavns Kommunes indkøbsaftaler. Midlerne tages fra lokaludvalgets disposition til egne projekter.

Videre proces

Social- og Beskæftigelsesudvalget arbejder videre med projektet sammen med Foreningen Julehjælp og de sociale foreninger jf. projektbeskrivelsen, der ligger som bilag.

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg drøftede punktet og besluttede at sætte projektet i gang, men af drøfte på næstkommende Lokaludvalgsmøde, hvor mange midler, Lokaludvalget ønsker at afsætte til projektet.

Det undersøges derfor også frem mod næste Lokaludvalgsmøde, hvad behovet er.


Til top