Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

Beslutning vedr. Lokaludvalgets deltagelse i Åbent Rådhus 6. nov.

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter og beslutter, om lokaludvalget vil deltage med repræsentanter og eller debat-arrangement i Åbent Rådhus 6. november.

Problemstilling

Med budget 2022 blev der afsat midler til 'åbent Rådhus' i 2022 og 2023. Økonomiforvaltningen planlægger 'Åbent Rådhus', hvor der i 2022 lægges op til en faglig festival med dialog og debat.

Alle borgere er velkomne til at besøge rådhuset til 'Åbent Rådhus' søndag s. 6. november 2022 kl. 10.00-15.00.

Åbent Rådhus er en faglig festival om byens udvikling, hvor Rådhushallen danner ramme om debat og diskussion med alle københavnere én gang om året. Til Åbent Rådhus får københavnerne mulighed for at deltage i konferencer, samtaler og debatter om byens demokratiske udvikling og komme med deres input til, hvad der er vigtigt, når vi udvikler byen. Fokus vil være at lytte til københavnerne, og dermed få input på en mere uformel måde. Åbent Rådhus bidrager dermed til Borgerrepræsentationens ønske om en øget dialog med københavnerne. 

Overordnet tema 2022: Vores København - byens udvikling - med særligt fokus på børnefamilierne.

  • Fagligt fokus på kommunens aktiviteter, fx kommuneplanstrategi, biodiversitet, Byens Sjæl.
  • Mulighed for forvaltningerne, politikere og borgmestre til at skabe fokus på igangværende projekter, politikker og have dialog med københavnerne herom i uformelle, men faglige rammer.

Lokaludvalgene opfordres til at bidrage. Lokaludvalgssekretariaterne etablerer en fælles stand og understøtter med materialer. Sekretariaterne arbejder desuden på at arrangere en debat mellem lokaludvalgsmedlemmer og medlemmer af Borgerrepræsentationen. Temaet for debatten er endnu ikke fastlagt. 

Politikere og forvaltninger forventes at præsentere rådhuset, deltager i debatter og samle input til kommende indsatser. Lokaludvalgene og sekretariaterne inviteres til at deltage.

 

Løsning

Sekretariatet er blevet orienteret om 'Åbent Rådhus' og Forretningsudvalget har drøftet det.

Det foreslås, at lokaludvalget drøfter, om repræsentanter har tid og lyst til at deltage i 'Åbent Rådhus', f.eks. sammen med andre lokaludvalgsrepræsentanter om en aktivitet eller andet.

Vesterbro Lokaludvalg skal senest melde ind 22. nov. 2022 med evt. ønske om et særligt debat-arrangement, som Lokaludvalget står for at afholde

Økonomi

Det forventes ikke, at arrangementet har økonomiske konsekvenser for Vesterbro Lokaludvalg.

 

Videre proces

-

 

Beslutning

Lokaludvalget drøftede punktet og besluttede, at byde ind med en debat om sameksistens under titlen "Plads til alle" mellem mennesker i udsatte positioner og borgere, herunder børnefamilier.

Thomas Warburg, Lone og Laust meldte sig til at stå for planlægning og afvikling af debatten.

Helle Warburg meldte sig til at stå i Lokaludvalgsboden. 

Sekretariatet melder løbende ud med eventuelle invitationer til Lokaludvalgets medlemmer om at deltage i andre debatpaneler på dagen.

 

Til top