Søg
Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

Beslutning vedr. Københavnerpicnic

Indstilling

Forpersonen foreslår,

 1. at lokaludvalget beslutter, om man ønsker at indgå i Københavnerpicnic 2023
 2. at lokaludvalget drøfter lokation for eventet
 3. at lokaludvalget udpeger medlemmer til at indgå i en planlægningsgruppe

Problemstilling

I 2023 er der Arkitekturår i København, hvilket fejres med en række arrangementer og borgerevents året igennem. Arkitekturåret varer fra januar til december og består af mange aktiviteter, for mange forskellige publikummer. Fra rundvisninger, til debatter, til åbent hus og byg selv-aktiviteter. Disse fremgår i programmet på www.copenhagenincommon.kk.dk og på www.brugbyen.nu.

 

Københavnerpicnic

Søndag den 11. juni kl. 16-19 er det besluttet, at der skal afholdes Københavnerpicnic med fællesspisning i de forskellige bydele. I den forbindelse er lokaludvalgene inviteret til at projektudvikle og samskabe eventet.

Øvrige aktører der inviteres til at deltage er kulturhusene (KFF), områdefornyelserne (TMF) og lokale madiværksættere, beboerforeninger og andre der har lyst til at være med.

Foreløbige rammer for projektet er:

 • Der planlægges picnic i 12 bydele plus havnen
 • 2-500 deltagere pr sted
 • Mulighed for bydelsgåture/oplæg/underholdning før middagen hvor f.eks. lokale steder/aktiviteter vises frem
 • Budget på 500.000 til hele eventet – penge der forventes anvendt til leje af borde, madtelte, toiletvogne og tilskud til mad således at deltagerprisen kan holdes nede
 • Deltagere medbringer selv service

 

Stedet der vælges kan være et som: 

 • Repræsenterer bydelen og dens egenart
 • Er et af bydelens pejlemærker
 • Til hverdag har en anden funktion, f.eks. veje, broer mv.
 • Iscenesætter områdets arkitektur

TMF sørger for telt til madanretning på stedet, bord/bænkesæt, toiletvogne.

Lokale aktører (Lokaludvalget og evt. andre aktører i bydelen) står for: 

 • Projektledelse og koordinering
 • Rekruttering af lokale madaktører/startups – gerne socialøkonomiske.
 • Affaldssortering
 • Den lokale arkitekturårsfortælling
 • Bæredygtig udsmykning
 • Aktiviteter – lokale begivenheder/talks/bydelsture/underholdning mm
 • Markedsføring (Der bliver evt. også fælles markedsføring)
 • Salg af madbilletter til deltagere
 • Afvikling
 • Oprydning

 

Løsning

Lokaludvalgets Teknik- og Miljøudvalg har drøftet projektet, og finder ikke, at indsatsen står mål med værdiskabelsen for Lokaludvalget.

FU har drøftet projektet og evt. mulighed for at afvikle det på Otto Busses Vej

 

Økonomi

TMF har afsat 500.000 kr. til projektet som dækker alle bydele. Heraf forventes ca. halvdelen at gå til faciliteter som madtelt, borde/bænke, toiletter m.v. Såfremt der er behov for yderligere midler skal disse afsættes lokalt (f.eks. lokaludvalg og områdefornyelser). Der planlægges også med indtægter fra deltagerbetaling for maden. 

Videre proces

Sekretariatet giver TMF besked om hvorvidt Vesterbro Lokaludvalg ønsker at indgå i projektet.

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg drøftede evt. deltagelse i Københavner Picnic 11. juni 2023 og besluttede, at arbejde videre med en idé om at afholde eventet På Otto Busses Vej i rummet mellem de gamle værkstedsbygninger. Badar, Benny og Jørgen meldte sig til at indgå i en planlægningsgruppe.
Til top