Søg
Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

PLADS TIL ALLE - En høring på Indre Vesterbro

Se alle bilag
Vesterbro Lokaludvalg skal drøfte forslaget om projekt PLADS TIL ALLE - En høring på Indre Vesterbro, samt beslutte om projektet skal gennemføres.

Indstilling

Forpersonen indstiller,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter projekt PLADS TIL ALLE - En høring på Indre Vesterbro, samt 
  2. at Vesterbro Lokaludvalg afsætter 14.500 kr. til projektet, og
  3. at Vesterbro Lokaludvalg nedsætter en arbejdsgruppe, der kan planlægge og afholde aktiviteter for lokaludvalget under arrangementet.

Problemstilling

På vegne af Socialudvalget stilles der forslag om en byvandring med Gadens Stemmer samt efterfølgende høring med inddragelse af gadens eksperter, fagfolk og naboer.

Under temaoverskriften PLADS TIL ALLE, indkalder Lokaludvalget til høring om forholdene for gadens folk. Hvor samles de? Hvad drømmer de om? Har vi de rigtige tilbud til gadens hjemløse, stofbrugere, prostituerede og personer med fysiske og/eller psykiske handicap? Hvordan fungerer mødet mellem de lokale naboer og personer i udsatte positioner?

Høringsmødet indledes med en byvandring i kvarteret. En lokal ekspert i gadelivet på Indre Vesterbro viser rundt og fortæller om erfaringer, drømme og virkelighed i gaderne.
Under selve høringseventet vendes billedet om og ved en række testimonials fortæller gadens folk om livet på Vesterbro. Hvad fungerer – hvad kan gøre bedre?

Politikere og lokaludvalget tager imod erfaringer og ønsker fra gaden og fortæller, hvordan de vil arbejde videre med dem efter høringen.

Arrangementet er tænkt som et vælgermøde for vesterbroere, men henvender sig også til politikere. Vælgerne vil kende politikernes holdninger på socialområdet – med livet i Vesterbros gader som case. Der er endnu ikke en dato for afholdelsen, men det bliver forventeligt i forbindelse med valgkampen oktober 2022.

Formålet er, at øge opmærksomhed på den sociale integration og trygheden i Vesterbros gader. Arrangementet er også tænkt som københavnerinddragelse i forbindelse med Lokaludvalgets bydelsplanarbejdet, og vil være vigtig for SoBes videre arbejde med temaer i relation til overskriften PLADS TIL ALLE.

Arrangementet planlægges i samarbejde med Gadens Stemmer, Brugernes Akademi, Gadejuristen, Mændenes Hjem og politiske partier.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg drøfter indholdet af projektet og beslutter at afsætte 14.500 kr. til Gadens stemmer, lokaleleje, forplejning samt annonce og PR.

 

Økonomi

 

Lokaludvalget afsætter 14.500 kr., der tages fra Lokaludvalgets puljemidler, der er afsat som ramme for borgerrettede aktiviteter i forbindelse med bydelsplanarbejdet.

 

Videre proces

SoBe står for den videre planlægning og afvikling af arrangementet i samarbejde med sekretariatet

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg godkendte indstillingen med den ændring, at der afsættes 19.500 kr. af puljemidler med henblik på at anskaffe en facilitator i forbindelse med afvikling af  projektet. 

Følgende tilmeldte sig arbejdsgruppen: Thomas Warburg, Lise Rasmussen, Malene, Grethe og Laust.


Til top