Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt, med den ændring, at der indsættes et punkt efter godkendelse af dagsordenen vedr. Lokaludvalgets behandling af høringen: Revideret kvalitetsstandard for social behandling for brug af stoffer, som er kommet ind samme dag, som afholdelse af indeværende møde i Vesterbro Lokaludvalg.

Lise Vindel havde meldt afbud, og Carsten Yndigegn deltog som suppleant.

Emil Hee Stenstrup, Maria Pagels og Henrik Høgsbro var fraværende uden afbud.

Jørgen Sprogøe deltog ikke i behandling af punktet vedrørende beslutning om helsidesannonce.

Mødet sluttede kl. 21.57.


Til top