Søg
Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

Spørgetid

Under dette punkt har alle taleret. Borgerne kan frit møde frem og komme med indspark til Vesterbro Lokaludvalg, bede lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv.
 

 

Beslutning

Der mødte ikke borgere frem til spørgetid. Da mødet blev afholdt i Københavns Roklub, Indledte Flemming Pedersen mødet med at fortælle lidt om klubben.
Til top