Mødedato: 16.11.2022, kl. 18:00
Mødested: Oehlenschlægersgade Skole i personalerummet Oehlenschlægersgade 55, 1. sal. Indgang A.

Referat for Vesterbro Lokaludvalg møde d. 16.11.2022, 18:00