Mødedato: 14.12.2022, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Pakning og uddeling af julepakker

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på mødet d. 21. september, at sætte "Projekt Julepakker" i gang, men af drøfte og beslutte på mødet d. 26. oktober, hvor mange midler, Lokaludvalget ønsker at afsætte til projektet.

Det undersøges derfor også frem mod næste Lokaludvalgsmøde, hvad behovet er.

Referat fra mødet i september findes her: 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Vesterbro%20Lokaludvalg/m%C3%B8de-21092022/referat/punkt-13

 

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på mødet d. 26. oktober, at afsætte 80.000 kr. af puljen "egne projekter" til Projekt Julepakker. Referat fra mødet i september findes her: 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Vesterbro%20Lokaludvalg/m%C3%B8de-26102022/referat/punkt-5

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at medlemmer af Vesterbro Lokaludvalg melder sig til at pakke og uddele julepakker

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har tradition for at lave projekt Julepakker, hvor der uddeles julepakker til 150 fattige familier på Vesterbro. Julepakkerne består af madvarer til julemiddagen og julegaver til børnene. Julepakkerne uddeles 22. december.

Projektet laves i samarbejde med Foreningen Vesterbro Julehjælp på Vesterbro og de sociale foreninger. Vesterbro Lokaludvalg og Foreningen Vesterbro Julehjælp står for økonomien og koordinationen i projektet og de sociale foreninger står for uddelingen af julepakkerne.

Foreningen Julehjælp på Vesterbro har undersøgt behovet, som i år er 260 pakker, samt prisniveauet, som på grund af inflationen er øget markant.

Foreningen Julehjælp laver også en lokal julekalender, som er blevet en succes, der gentages i år. Det betyder, at foreningen kan bidrage med væsentlig mere økonomi end tidligere, og der er således brug for færre midler fra Lokaludvalget.

 

Løsning

Der er behov for hænder til både pakning og udlevering af julepakker d. 20., 21. og 22. december. Forpersonen noterer på mødet Lokaludvalgets tilmeldinger.

Økonomi

-

Videre proces

-

Beslutning

Grethe noterede interesserede Lokaludvalgsmedlemmer.
Til top