Mødedato: 14.12.2022, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Afvikling af Træstubben

Se alle bilag
Vesterbro Lokaludvalg skal beslutte at opstarte en proces for afvikling af Træstubben.

Tidligere beslutninger

2011: Vesterbro Lokaludvalg besluttede at overtage driften af Træstubben - Vesterbro Miljø- og Naturværksted, da udvalget overtog varetagelsen af den lokale miljøopgave, og Miljøpunkt Vesterbro-Sydhavn lukkede.

2013: Vesterbro Lokaludvalg besluttede, at driften skulle varetages i et samarbejde mellem Områdefornyelsen, Bæredygtig Udvikling/Københavns Naturskole (Børne- og Ungdomsforvaltningen) og Lokaludvalget selv. Foreløbigt for perioden 2013-2016.

2016: Blandt andet som følge af udløbet af projektansættelsen af den tilknyttede vejleder ved udgangen af 2016 gik driften tilbage til Vesterbro Lokaludvalg, der på mødet d. 18. januar 2017 besluttede, at Kultur, Fritids- og Børneudvalget skulle arbejde med forslag og ideer til midlertidig brug af træstubben i 2017.

2017: På mødet d. 15. november 2017 besluttedes det at få foretaget en ekstern foranalyse af, hvilke muligheder der er for at drive Træstubben videre.

2017: På mødet d. 13. december 2017 afsatte lokaludvalget 30.000 kr. til drift og vedligeholdelse i 2018.

2018: På mødet d. 17. januar 2018 besluttede lokaludvalget at nedsætte en styregruppe, og lokaludvalgets egne medlemmer blev udpeget på mødet d. 11. april 2018, hvor kommissoriet for styregruppen også blev vedtaget.

Detaljeret historie om Træstubben:
På det ordinære møde i juni 2018 blev lokaludvalget præsenteret for historien om Træstubben: https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Vesterbro%20Lokaludvalg/m%C3%B8de-13062018/referat/punkt-3

2019: På mødet d. 19. juni 2019 besluttede lokaludvalget samarbejdsaftale med Vesterbro Maduddeling og kommissorium for rådgivende styregruppe for arbejdet med træstubben. I denne beslutning lå der en bestemmelse om, at træstubben skulle afvikles, såfremt aftalen ikke blev godkendt.

2020: På det ordinære møde i august 2020 besluttede lokaludvalget at arbejde videre med Træstubben i eget regi som eneansvarlig for driften som følge af Vesterbro Maduddelings opsigelse, på trods af en række svagheder som fx drift, økonomi ved denne model: https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Vesterbro%20Lokaludvalg/m%C3%B8de-26082020/referat/punkt-7

2021: På det ordinære møde i januar 2021 godkendte lokaludvalget kommissorium for Træstubben med Træstubben i eget regi og lokaludvalget som eneansvarlig for driften.

2022: På det ordinære møde i april 2022 blev det nuværende lokaludvalg informeret om Træstubben:
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Vesterbro%20Lokaludvalg/m%C3%B8de-27042022/referat/punkt-13

Indstilling

Forpersonen foreslår

  1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at afvikle Træstubben i eget regi og undersøge mulighederne for, at andre kan overtage driften af stedet.
  2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at opsige brugsaftalen med Teknik- og Miljøforvaltningen, såfremt det ikke lykkes af afsætte Træstubben til andre.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har tidligere besluttet, at en stor del af arbejdet med den lokale miljøopgave ligger i Træstubben, lokaludvalgets naturværksted, som indgik i overdragelsen af ansvaret for det lokale miljøarbejde.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker at afvikle Træstubben for at bruge miljømedarbejderens timer på at fremme fagudvalgets bydelsplanprojekter og de politiske sager, der interesserer udvalget og lokaludvalget. Der er i udvalget ingen interesse i at lave projekter i Træstubben.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker i første omgang at afsøge, om der er foreninger, grupper eller andre, der kan have glæde af stedet, og som kan overtage brugsaftalen. Dette kunne være spejdergrupper, bemandede legepladser eller andet.

Såfremt det ikke lykkes, og lokaludvalget må opsige brugsaftalen med Teknik- og Miljøforvaltningen, vil der være to måneders opsigelse og et krav om reetablering af arealet til den tidligere tilstand før omlægning til naturværksted. Den oprindelige toiletbygning skal ikke reetableres efter en opsigelse.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg beslutter at afvikle Træstubben i eget regi og undersøge mulighederne for, at andre kan overtage driften af stedet. Såfremt det ikke lykkes at afsætte Træstubben i andet regi, beslutter Vesterbro Lokaludvalg at opsige brugsaftalen med Teknik- og Miljøforvaltningen.

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser forbundet med beslutningen. Hvis det viser sig, at den eneste løsning er at opsige kontrakten med Teknik- og Miljøforvaltningen, kan der på et senere tidspunkt komme udgifter til at føre arealet tilbage til den oprindelige stand.

Videre proces

Sekretariatet arbejder videre på at afvikle Træstubben enten ved at finde en løsning for videreførelse i andet regi eller ved at opsige brugsaftalen med Teknik- og Miljøforvaltningen.

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg besluttede at tage punktet op igen i Januar 2023 og få sat tidsplan på forslagene.
Til top