Mødedato: 14.12.2022, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Forslag om tilføjelse til Lokaludvalgets forretningsorden

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg godkender forslag til justering af Lokaludvalgets forretningsorden.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg Havde en opfølgende drøftelse af adfærdskodeks for politikere på Lokaludvalgets møde d. 16. november 2022. Lokaludvalget besluttede, at forpersonskabet til indeværende møde, skulle udarbejde et forslag til Lokaludvalgets forretningsorden, som indeholder en henvisning til Borgerrepræsentationens adfærdskodeks samt en paragraf om hvordan forpersonen kan afbryde mødet ved uhensigtsmæssig adfærd under Lokaludvalgets møder.

Løsning

Forpersonskabet foreslår, at sekretariatet indarbejder følgende forslag i Lokaludvalgets forretningsorden (det med kursiv):

§4 "Stk. 9. Når forpersonen finder anledning hertil, eller når det begæres af et medlem, skal det sættes under afstemning, om afslutning af forhandling skal finde sted.

Om nødvendigt kan forpersonen (eller i dennes fravær dirigenten) tage beslutning om at afslutte forhandlingerne.

Forpersonskabet udgør i dette tilfælde et midlertidigt besluttende forum for uopsættelige sager indtil næste Lokaludvalgsmøde.

Stk. 10. Lokaludvalgets dagsorden indledes med et tilhørernes punkt, hvor tilhørerne kan stille spørgsmål og komme med bemærkninger til lokaludvalget. Punktet har en varighed på maksimalt et kvarter".

Justeringen fremgår også af bilaget, hvor den forslåede ændring er markeret med blå farve.

Økonomi

-

Videre proces

Vesterbro Lokaludvalg skal godkende sin forretningsorden i to møder. Dvs. at sagen 1. behandles på indeværende lokaludvalgsmøde den 14. december 2022 og forventes 2. behandlet den 18. januar 2023.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top