Mødedato: 13.12.2023, kl. 18:00
Mødested: BaneGaarden, Otto Busses Vej 45, 2450 København (Ticket))

Referat for Vesterbro Lokaludvalg møde d. 13.12.2023, 18:00