Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 20.05.2020, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

A-sag: Orientering vedr. svar på borgerhenvendelse om Randbølvej

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg tager orientering om svar på borgerhenvendelse vedr. genåbning af Randbølvej til efterretning.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg tager orientering om svar på borgerhenvendelse til efterretning.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har modtaget en borgerhenvendelse vedr. lokaludvalgets opbakning til lokale ønsker om genåbning af Randbølvej for trafik mod Grøndals Parkvej, som borgeren er kritisk overfor.

Der har samtidig været et læserbrev på Vanløsebladets hjemmeside vedr. genåbning af Randbølvej, som formanden har svaret på, på baggrund af lokaludvalgets tidligere beslutninger, herunder beslutning om indmeldelse af Randbølvej til overførselssagen i møde den 27. februar 2020, og behandlinger af sagen i arbejdsgruppen for Trafik og Plan.
Arbejdsgruppen har også behandlet denne borgerhenvendelse og fundet formandens svar på læserbrevet i Vanløsebladet dækkende, som svar på borgerhenvendelsen.

Borgerhenvendelsen samt svar herpå er vedhæftet som bilag.

Læserbrevet fra Vanløsebladets hjemmeside kan læses her:
https://kbhliv.dk/vanloese/vanloese-debat/2020/04/28/debat-at-lave-randboelvej-til-en-motorvej/

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om svar på borgerhenvendelse til efterretning. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

 

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg tog orientering vedr. svar på borgerhenvendelse om Randbølvej til efterretning. Trafik og Plan arbejdsgruppen følger op på sagen i forbindelse med aftaletekst fra overførselssagen.

Til top