Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 20.05.2020, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

B-sag: Orientering om høringssvar vedr. KFU investeringsforslag til budget 2021

Se alle bilag

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om formands afgørelse truffet i medfør af § 19, stk. 3 i forbindelse med høringsvar vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til budget 2021 til efterretning.

Indstilling

Formanden indstiller, 

  1. at Vanløse Lokaludvalg tager orientering om høringssvar vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets investeringssforslag til budget 2021 til efterretning.

Problemstilling

Den 11. marts 2020 sendte Kultur- og Fritidsforvaltningen Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til kommunens Budget 2021 i høring i lokaludvalgene med svarfrist den 22. april 2020. Svarfristen blev senere ændret til 4. maj 2020. Det fremgår af høringsbrevet, at det hvert år er en bunden opgave for Kultur- og Fritidsudvalget at beslutte effektiviseringer for ca. 20 mio. kr. inden for eget område. Derfor arbejder Kultur- og Fritidsforvaltningen løbende med at udforme investeringscases.

Følgende forslag fremgår af høringsmaterialet der er vedhæftet som bilag:

  • Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker
  • Mere værtskab og effektiv boghåndtering
  • Københavns Borgerservice: Nem og sammenhængende service

Formanden har indsendt høringssvar på baggrund af tilbagemeldinger fra arbejdsgruppen for Kultur og Fritid, høringssvar er vedhæftet som bilag.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om høringssvar vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til budget 2021 til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser, at Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budgetforslaget vil finde sted den 19. maj 2020.
/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.
Til top